PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu Grifoni, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor - date biografice
 • 23 august 1954: s-a născut la Bucureşti, la botez primind numele Victor, fiind unul din cei trei copii ai familiei de buni creştini ortodocşi, Petru şi Elena Grifoni.
 • Învăţământul primar, gimnazial şi liceal l-a urmat în Bucureşti, obţinând diploma de bacalaureat la Liceul Matei Basarab, apoi a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, între anii 1974-1978, şi a obţinut diploma de licenţiat în teologie, cu teza intitulată “Sfinţii Părinţi din secolul al IV-lea, îndrumători ai vieţii duhovniceşti”.
 • 1978-1983: cu o scurtă întrerupere de şase luni pentru satisfacerea serviciului militar, a lucrat la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă din Bucureşti, în calitate de corector şi secretar de editură, având ca responsabilitate şi pregătirea publicaţiilor ce urmau să apară în limba engleză.
 • 1 octombrie 1983: a fost primit ca frate în obştea Mânăstirii Lainici, din Arhiepiscopia Craiovei (jud. Gorj), unde a şi fost tuns în monahism, sub numele de Vincenţiu.
 • 26 octombrie 1983: a fost hirotonit ierodiacon la slujba Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
 • 25 decembrie 1983: în ziua de prăznuire a Naşterii Domnului, a fost hirotonit ieromonah.
 • 26 octombrie 1985: Mitropolitul de vrednică amintire, Nestor al Olteniei, i-a acordat rangul de protosinghel, apreciindu-i ostenelile în toate ascultările primite.
 • 14 iunie 1987: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a oferit rangul de arhimandrit.
 • 1983 - 1990: a fost redactor la Editura Mitropoliei Olteniei şi a Arhiepiscopiei Craiovei, ocupându-se de publicaţiile mitropolitane şi eparhiale, în paralel cu pregătirea altor cărţi, monografii şi lucrări de literatură teologică şi istorică.
 • 1 august 1990: a fost numit Superior al Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan şi reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului, întreţinând bune raporturi cu Patriarhia Ierusalimului, cât şi cu reprezentanţii celorlalte culte religioase, precum şi cu autorităţile Statului Israel, în folosul Aşezămintelor noastre şi al Patriarhiei Române, a executat ample lucrări de restaurare şi înnoire la biserică şi clădiri, s-a îngrijit de editarea în bune condiţii a publicaţiei ortodoxe româneşti “Învierea” şi a slujit în permanenţă, venind mereu în sprijinul românilor ortodocşi aflaţi în pelerinaj la Locurile Sfinte, cu sfat duhovnicesc şi ajutor material.
 • 12 ianuarie 1994: a fost ales în postul de Episcop-vicar patriarhal, cu titlul de Ploieşteanul, ridicându-l la demnitatea de arhiereu.
 • 2 februarie 1994: a fost hirotonit Episcop-vicar, la praznicul Întâmpinării Domnului, în Catedrala Sfântul Spiridon-Nou din Bucureşti, Paraclis Patriarhal, de către fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, împreună cu alţi ierarhi din Sfântul Sinod.
 • 18 februarie 2001: a fost desemnat Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Secretar al Sinodului Permanent, prin hotărârea Sfântului Sinod nr.711, supraveghind activitatea Cancelariei Sfântului Sinod pentru pregătirea lucrărilor şi comunicarea hotărârilor, precum şi întocmirea la timp a proceselor-verbale şi publicarea sumarelor şedinţelor de lucru. A defăşurat activităţi de coordonare a Cancelariei Sfântului Sinod şi a unor sectoare din cadrul Administraţiei Patriarhale (Sectorul economic-financiar, Biroul Catedrala Mântuirii Neamului, Biroul de presă, Aşezămintele româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon) şi ale Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă (Editură, Tipografie, Ateliere).
 • 1994: cu aprobare patriarhală, a prezidat Comisia de Pictură Bisericească, încurajând realizarea în biserică a picturii în frescă şi promovarea unor tineri pictori talentaţi. A prezidat examenele pentru pictori bisericeşti, în urma cărora au fost atestaţi sute de noi pictori bisericeşti.
 • 2000: prin Decizia Patriarhului Teoctist nr. 2, i s-au încredinţat administrarea economică şi gospodărească, îndrumarea vieţii liturgice şi duhovniceşti a obştii Mânăstirii Antim din Bucureşti unde, cu binecuvântare patriarhală a iniţiat, supravegheat, obţinut finanţarea de la bugetul de stat şi finalizat următoarele lucrări: reconstrucţia vechii stăreţii, prin amenajarea a 3 apartamente episcopale şi a 3 săli pentru stăreţia Mânăstirii; acoperirea clădirii cu tablă de cupru; consolidarea clădirii şi acoperiş nou din aramă la biserica mare a Mânăstirii; dotarea cu instalaţie electrică şi termică nouă, pardoseală nouă din piatră; restaurarea picturii şi a elementelor din piatră, din care face parte şi catapeteasma; refacerea şi recondiţionarea mobilierului, a policandrelor şi obiectelor de cult; dotarea bisericii cu aer condiţionat; construcţia din nou în curtea interioară a unor spaţii multifuncţionale; amenajarea curţii interioare; înlocuirea reţelei de canalizare şi amenajarea curţii Bisericii prin pavarea cu dale de granit; reamenajarea muzeului Mânăstirii.
 • În domeniul activităţii liturgice, pastoral-misionare şi al reprezentării bisericeşti, în cei 15 ani de arhierie, a fost delegat de către Patriarhul României la numeroase sfinţiri şi resfinţiri de lăcaşuri de cult în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor sau în alte eparhii, a săvârşit sute de hirotonii întru preot, diacon, precum şi hirotesii întru duhovnic, a participat la proclamări solemne ale canonizării unor sfinţi români, a participat direct în comitetele pregătitoare ale Sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir, fie prin trimiterea în străinătate pentru procurarea unor ingrediente, fie în soborul de preparare al Sfântului şi Marelui Mir, precum şi în comitetul Patriarhiei Române pentru organizarea manifestărilor spiritual-culturale şi de educaţie religioasă desfăşurate sub genericul Icoana din sufletul copilului, începând cu anul 1994.
 • 5 iunie 2009: Preasfinţitul Părinte Vincenţiu a fost propus drept prim candidat pentru scaunul episcopal al Sloboziei şi Călăraşilor, în şedinţa reunită a membrilor Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
 • 18 iunie 2009: Preasfinţitul Vincenţiu Grifoni a fost ales, conform procedurii de alegere a ierarhilor eparhioţi existentă în noul Statut de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, după care se conduce Biserica Ortodoxă Română din anul 2008, cu 39 voturi din cele 46 exprimate de membrii Sfântul Sinod, devenind astfel, cel de-al treilea episcop al Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor.
 • 28 iunie 2009: PS Vincenţiu a fost întronizat Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, în Catedrala Episcopală “Înălţarea Domnului” din Slobozia (primul episcop întronizat în această catedrală), la ceremonie participând numeroşi preoţi şi credincioşi.
 • Slujba întronizării a fost săvârşită de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de douăzeci de membrii ai Sfântului Sinod, cel mai mare număr de ierarhi care a slujit vreodată în Eparhia noastră: Înaltpreasfinţitul Teofan, arhiepiscopul Iaşilor şi mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviştei, Înaltpreasfinţitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Preasfinţitul Epifanie, episcopul Buzăului şi Vrancei, Preasfinţitul Calinic, episcopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Casian, episcopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Lucian, episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Nicodim, episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Vincenţiu, episcopul ales al Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Ioan, episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Galaction, episcopul Alexandrei, Preasfinţitul Siluan, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, Preasfinţitul Visarion, episcopul Tulcii, Preasfinţitul Macarie, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Preasfinţitul Mihail, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Gurie Gorjeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei şi Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
 • Alături de reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale de stat, la ceremonie au fost prezenţi, din partea autorităţilor centrale de stat, domnul Traian Băsescu, preşedintele României, domnul Vasile Blaga, ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Adrian Lemeni, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, precum şi alţi

Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu Grifoni, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor - realizări

Pentru activitatea de înaltă reprezentare bisericeasă a fost răsplătit de autorităţile statului român cu Ordinul Serviciul Credincios, iar de către Patriarhul Diodor al Ierusalimului cu Ordinul Crucea Sfântului Mormânt.

PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor a publicat, de-a lungul timpului, în Revista Mitropolia Olteniei, între anii 1983-1990, articole, cronici etc. De asemenea, sub privegherea vrednicului de pomenire mitropolit Nestor, s-a ostenit alături de un colectiv la pregătirea pentru tipar a Proloagelor de la Neamţ (Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1990, 2 volume) şi a coordonat pregătirea pentru tipar şi editarea următoarelor lucrări: Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă (Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1986), volumul Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (EIMBOR, Bucureşti, 2001), precum şi volumul Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române – extras (EIBMOR, Bucureşti, 2003).

Cu binecuvântarea patriarhului Teoctist a făcut demersuri şi a obţinut fondurile necesare pentru executarea unor ample lucrări de restaurare, înnoire şi îmbunătăţire a Reşedinţei Patriarhale: amenajarea spaţiilor de pe latura vestică şi de pe latura sudică unde sunt camerele ierarhilor (montarea de instalaţii noi şi dotarea camerele cu grup sanitar); reacoperirea întregii Reşedinţe Patriarhale cu tablă de cupru; restaurarea şi modernizarea spaţiilor ce cuprind dormitorul patriarhal, cabinetul patriarhal şi secretariatul cu o nouă arhitectură, prin elemente noi de zidărie, ştucatură şi instalaţii noi (termice, electrice şi sanitare); restaurarea şi reamenajarea Salonului Mitropoliţilor, a Sălii Sfântului Sinod, a salonului Justinian Patriarhul, a celor două saloane de sufragerie; amenajarea şi modernizarea bucătăriei şi dotarea cu aparatură profesională; achiziţionarea şi montarea picturii în mozaic la intrarea principală în Reşedinţa Patriarhală. Despre implicarea sa în aceste lucrări mărturiseşte pisania pe care Patriarhul Teoctist a aşezat-o la finalizarea lucrării.

Pentru sediul Administraţiei Patriarhale, cu aprobare patriarhală, a obţinut fondurile pentru executarea lucrărilor de finisaje interioare şi zugrăveli noi, trecerea de la încălzire cu sobe la încălzire termică, prin instalarea unei centrale termice noi, prin executarea de instalaţii noi, vopsitorii, dotarea birourilor cu mobilier şi computere. De aceeaşi manieră a procedat şi pentru clădirea Blocului P5 B-Unirii (astăzi Centrul Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei), pentru care a obţinut fonduri destinate executării lucrărilor de modernizare şi dotare (mobilier, aer condiţionat) a apartamentelor pentru primirea oaspeţilor, amenajarea unei sufragerii şi a bucătăriei cu toate dotările, refacerea scărilor interioare şi mochetarea acestora, refacerea terasei, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, montarea unor lifturi noi, rapide; montarea unei noi centrale termice, ceea ce a dus la diminuarea substanţială a cheltuielilor la încălzire.

De asemenea, s-a implicat în mod direct în preluarea şi administrarea imobilului care a găzduit Camera Deputaţilor şi care a devenit Palatul Patriarhiei, cu întreg inventarul, care a fost ulterior îmbogăţit. S-au înfăptuit lucrări de restaurare şi reamenajare a celor şapte saloane oficiale de pe latura estică (pereţi, tavane, ştucaturi, instalaţii termice, electrice şi sanitare noi, precum şi restaurarea tâmplăriei); lucrări de restaurare şi amenajare a trei birouri şi secretariatele respective pentru cei trei episcopi-vicari patriarhali; construcţia nouă din curtea interioară, spaţiu multifuncţional necesar pentru activităţile oficiale din grădina Palatului; înlocuirea reţelei de canalizare din curtea interioară; refacerea treptelor monumentale de pe latura estică; refacerea cupolei la Aula Magna Teoctist Patriarhul; amenajarea bucătăriei şi a sălii de mese pentru unitatea de jandarmi; porţi de acces noi în curtea interioară şi parcul Palatului, pe laturile de sud şi est; restaurarea spaţiilor unde s-au amenajat sediile postului de televiziune TRINITAS TV, postului de radio TRINITAS şi agenţia de ştiri BASILICA; mochetarea holurilor de la parterul Palatului; înlocuirea vechii centrale termice cu una modernă; montarea unei centrale telefonice noi şi conectarea la aceasta a imobilelor Administraţiei Patriarhale.

Din încredinţare patriarhală, a coordonat lucrările la clădirea Tipografiei Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă constând în: reparaţii exterioare şi interioare, recompartimentări interioare şi modernizarea prin crearea de birouri dotate cu mobilier nou, pardoseli şi mochetă nouă, reamenajarea curţii interioare cu noi canalizări şi pavaj nou. Din punct de vedere tehnologic, a supravegheat înnoirea dotărilor tehnice prin achiziţionarea unor maşini noi, performante care au aşezat Tipografia în rândul celor mai moderne tipografii din Bucureşti.

În calitate de Secretar al Sfântului Sinod, din încredinţarea Sfântului Sinod sau a Patriarhului României a prezentat punctul de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Române în diferite probleme privind rosturile şi participarea Bisericii la viaţa societăţii pe multiple planuri (educativ, cultural, social-filantropic), a prezentat şi susţinut interesele Bisericii în domeniul legislativ, economic, financiar, precum şi în alte probleme punctuale, atunci când a fost necesar.

Cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea patriarhului României a participat la activitatea unor comisii de lucru inter-instituţionale în probleme de interes general bisericesc: Comisia Mixtă Guvern-Patriarhie, Comisia Patriarhiei Române pentru dialog cu Parlamentul României, Comisii speciale de dialog cu autorităţile publice centrale şi locale (Administraţia Prezidenţială, Guvern, ministere, Primăria Capitalei).

A participat ca reprezentant al Patriarhiei Române la mai multe întâlniri interne şi internaţionale pe diverse teme, cum ar fi: Congresul mondial al familiei (Manilla, Filipine, 2002), unde a prezentat un referat în plenul Congresului; întronizarea Patriarhului Irineu şi apoi a urmaşului său, Patriarhul Teofilos al III-lea (Ierusalim, 2005); întronizarea Arhiepiscopului Hristodoulos al Eladei (Atena, Grecia, 1999); întronizarea Patriarhului Teodor al Alexandriei (Alexandria, Egipt, 2004); sărbătoarea Comunităţii româneşti din Sofia (Bulgaria, 2008); Întruniri ale Comisiei mixte de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică), în calitate de secretar al Sfântului Sinod ş.a.

De asemenea, a participat alături de alţi ierarhi ai Sfântului Sinod la activitatea unor Comitete speciale pregătitoare a unor manifestări privind: Întrunirea internaţională „Oameni şi Religii” organizată de Comunitatea Sant’Egidio (1998); Vizita în România a Papei Ioan Paul II (1999); Congresul internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin” (2001); Conferinţa „Biserica şi valorile euro-atlantice” (2002); Funeraliile vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist (2007), Întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (2007). A participat şi la numeroase manifestări şi acţiuni cu caracter cultural, social, precum şi de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române şi a Întâistătătorului ei.


Mai multe amanunte si date biografice despre PS Episcop Vincentiu, gasiti pe pagina Vincentiu Grifoni de Wikipedia ( https://ro.wikipedia.org/wiki/Vincențiu_Grifoni ). De asemenea, o alta pagina dedicata PS Episcop Vincentiu, puteti gasi accesand OrthodoxWiki, pentru: PS Episcop Vincențiu ( https://ro.orthodoxwiki.org/PS_Episcop_Vincențiu ). Informatiile prezente pe paginile Vincentiu Grifoni si PS Episcop Vincentiu, respectiv https://ro.wikipedia.org/wiki/Vincențiu_Grifoni si https://ro.orthodoxwiki.org/PS_Episcop_Vincențiu se folosesc de date puse la dispozitie de pagina oficiala a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, intitulata "Preasfinţitul Vincenţiu" ( http://sf-esc.ro/ierarh/12331-preasfintitul-vincentiu.html ). Pagina oficiala a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, pastorita de Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu, este elementul central al retelei web proprii www.sf-esc.ro, cu corespondent Wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Episcopia_Sloboziei_și_Călărașilor.Puteti ramane la curent cu toate informatiile legate de Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu - Episcop al Sloboziei si Calarasilor (Vincentiu Grifoni), vizitand regulat pagina de fața: PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor ( https://lonews.ro/ps-vincentiu-episcopul-sloboziei-si-calarasilor/ ), actualizata permanent, in timp real.

STIRI LONews - PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

PS Vincențiu: Au ochi și totuși nu văd, au urechi și totuși nu aud...

PS Vincențiu: Au ochi și totuși nu văd, au urechi și totuși nu aud...

Dreptmăritori creştini, Astăzi este un nou popas duhovnicesc, în urcuşul nostru spiritual din acest Post dinaintea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, un post al bucuriei, fiindcă şi praznicul spre care ne îndreptăm este un moment al bucuriei, al împlinirii spirituale a întregii umanităţi, momentul când Cel promis protopărinţilor noştri, Mântuitorul neamului omenesc, Se va Naşte din Fecioară şi Îngerii vor vesti această minune păstorilor nedumeriţi şi speriaţi din Câmpiile Betleemului: “Iată astăzi vi se naşte vouă Mântuitor, Care este Hristos Domnul.”Fiecare popas duhovnicesc este un moment de venire în sine a fiecăruia dintre noi, un moment de conştientizare a cât de mult bine ne face, în dar, Mântuitorul Iisus Hristos, Sfânta Sa Maică, Sfinţii cei atât de iubiţi de Dumnezeu, cei care poartă rugăciunile noastre spre Tărâmul Său Cel Ceresc.Pericopa evanghelică a Duminicii dedicate "Vindecării orbului din Ierihon" (3 decembrie 2017 - Duminica a 31-a după Rusalii) ni-L arată pe Mântuitorul Iisus Hristos în ultima Sa călătorie spre Ierusalim, din Galilea. Va merge pe Valea Iordanului, ocolind Samaria, fiindcă samarinenii refuzaseră trecerea Mântuitorului pe la ei. Se va opri în Ierihon, iar mai apoi va merge spre Ierusalim.PS Vincențiu: cuvânt despre Vindecarea orbului din Ierihon, rostit la Mânăstirea BalaciuÎn acest popas făcut în Ierihon, Mântuitorul a întreprins două minuni: a mântuit sufletul lui Zaheu-vameşul şi a vindecat acest orb, despre care Sfântul Evanghelist Luca ne spune că stătea la marginea drumului şi cerşea. Acest orb era cu totul sărman, nu numai că era nevăzător, dar era şi deosebit de sărac, fiind nevoit să-și câstige pâinea zilnică cerşind, implorând mila trecătorilor de pe respectivul drum.Sfântul Evanghelist Marcu ne indică, de partea sa, chiar şi numele acestui cerşetor: Bartimeu; este un patronim: “fiul lui Timeu”. Acest orb a auzit, desigur, zgomot, freamăt, şi i-a întrebat pe trecători, ce se întâmplă, aceştia răspunzând că trece Iisus Nazarineanul, sau Iisus din Nazaret. Doar atât ştiau locuitorii Ierihonului, despre Iisus… Câte minuni nu făcuse Mântuitorul în mijlocul lor… Minuni despre care Sfinţii Evanghelişti ne spun că au înfricoşat şi au minunat poporul, dar pentru ei, Iisus era: “Nazarineanul”.Şi iată că acest orb începe, cu voce puternică, să strige: “Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă pe mine! Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Când - în vremea Mântuitorului Iisus Hristos - afirmai despre cineva c...

MAI MULTE INFORMATII DESPRE PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

PS Vincențiu: poporul lui Dumnezeu a ajuns precum apele învolburate ale mării!

Preacucernici Părinţi, dreptmăritori creştini, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, iubiţi copii, Suntem în perioada de bucurie, o perioadă de post, dar un post al bucuriei întru întâmpinarea minunii ...

Citeste mai mult...

REGELE MIHAI I - Mesajul PS Vincențiu la trecerea la cele veșnice a singurului monarh care a fost uns de BOR

Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, s-a alăturat de astăzi regilor vrednici cu care Bunul Dumnezeu a binecuvântat acest neam. Mutarea Sa la cele veșnice reprezintă, cu certitudine, o grea pi...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu: Sa luam aminte la familia crestina! Luati aminte la Biserica cea mica!

Suntem in perioada de pregatire, prin post si rugaciune, pentru marea minune implinita din iubirea de Parinte a Creatorului nostru: Nasterea Unui Mantuitor, Nasterea Celui Care este Hristos - Domnu...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu: cand te gandesti doar la tine, te excluzi din comunitate

Foto: PS Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, vorbind in fata oamenilor, la Rosiori - Ialomita Sursa foto: http://sf-esc.ro/informatii/13335-preasfin-itul-vincen-iu-a-tarnosit-sfin-it-o-...

Citeste mai mult...

POZITIE MARTURISITOARE a PS Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor

POZITIE MARTURISITOARE a PS Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor: "Suntem intr-o perioada cand Dumnezeu ne cerne! Si ne cerne printr-o sita foarte deasa!" - extras dintr-un cuvant rostit s...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu: vom manifesta, la Bunavestire, impotriva celor care promovează moartea!

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu - Cuvânt la evenimentul Marșul pentru viață, din data de 25 Martie 2017:Dreptmăritori creștiniȘi aceasta este mărturia,că Dumnezeu ne-a dat viață veșnicăși a...

Citeste mai mult...

PS Episcop Vincentiu, la Manastirea Coslogeni, in Duminica Sfintei Cruci

Ieri, duminică, 19 martie 2017, a treia Săptămână din Postul Mare, Preasfinţitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei ...

Citeste mai mult...

Preasfintitul Vincentiu - 23 de ani de slujire arhiereasca

Ieri, 2 februarie 2017, în ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească in Catedral...

Citeste mai mult...

PS Episcop Vincentiu: Avem inca multe de invatat!

Cuvant rostit de Preafințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, la ediția a IV-a a Conferinței județene cu tema „Modele de bună practică din activitatea social-filantropic...

Citeste mai mult...

Slobozia: Principele Radu al Romaniei s-a intalnit cu PS Episcop Vincentiu

Ieri, luni, 11 aprilie 2016, in Slobozia a avut loc o intalnire intre Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, si Alteța Sa Regală, Principele Radu al României...

Citeste mai mult...

Delegatie condusa de PS Vincentiu, in Tara Sfanta: in ultima zi, la Pestera Sf Ioan Botezatorul, Mormantul Sf Gheorghe si Pestera Sf Ilie (foto)

Dupa cate ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri, in perioada 31 martie 2016 - 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colabo...

Citeste mai mult...

Pelerinaj la Ierusalim. Delegatia de romani, condusa de PS Vincentiu, ajunge pe Muntele Taborului (foto)

Dupa cate ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri, in perioada 31 martie 2016 - 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colabo...

Citeste mai mult...

PS Episcop VINCENTIU, la Ierusalim. Inregistrari VIDEO: Procesiune si slujire in Biserica Sfantului Mormant - aprilie 2016

Dupa cate ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri, in perioada 31 martie 2016 - 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colabo...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu si o delegatie de romani: pelerini prin Pustiul Hozevei (foto)

Luni, 4 aprilie 2016, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, aflat intr-un pelerinaj in Tara Sfanta (vezi ARHIVA Lacasuri Ortodoxe), insotit de o delegatia din Episcopia Sloboziei si Calarasilor,...

Citeste mai mult...

Ierusalim (foto): Delegatia de romani, condusa de PS Episcop Vincentiu, in procesiune cu Sfanta Cruce

Dupa cate ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri, in perioada 31 martie 2016 - 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colabo...

Citeste mai mult...

ALTE INFORMATII DESPRE PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

?>

Delegatia condusa de PS Episcop Vincentiu, intampinata de Patriarhul Teofil al Ierusalimului (foto)

Delegatia condusa de PS Episcop Vincentiu, intampinata de Patriarhul Teofil al Ierusalimului (foto)

Dupa cate ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri, in perioada 31 martie 2016 - 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colaboratori ai Centrului Eparhial, se afla intr-un pelerinaj la locurile sfinte, pentru a împlini duhovnicește vremea binecuvântată a Postului Mare, dupa cum ne informeaza reprezentantul mass-media al Episcopiei, Pr. Arhid. Nicusor Silviu Dascalu.Si, nu doar atat... Pe intreaga perioada a pelerinajului, cu ajutorul lui Dumnezeu, Biroul de Presa al Episcopiei, aflat permanent in legatura cu delegatii prezenti in Tara Sfanta, va incerca sa ne transmita informatii de la fata locului si fotografii, prin care sa devenim si noi partasi ai acestei mari bucurii duhovnicesti, in calatoria comuna prin Sfantul Post al Invierii Domnului - dupa cum ne-a asigurat telefonic, in aceasta dimineata, chiar Pr. Dascalu, contactat de Redactia Stiri a Agentiei de stiri Lacasuri Ortodoxe.Astfel, dupa ce cu o zi inain...

Citeste mai mult...
?>

Pelerinaj la Ierusalim (foto): PS VINCENTIU pe Drumul Crucii, spre Biserica Invierii. Golgota, Piatra Ungerii, Mormantul Maicii Domnului si Gradina Ghetsimani

Pelerinaj la Ierusalim (foto): PS VINCENTIU pe Drumul Crucii, spre Biserica Invierii. Golgota, Piatra Ungerii, Mormantul Maicii Domnului si Gradina Ghetsimani

În perioada 31 martie 2016 – 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colaboratori ai Centrului Eparhial, se afla intr-un pelerinaj la locurile sfinte, pentru a împlini duhovnicește vremea binecuvântată a Postului Mare, dupa cum ne informeaza reprezentantul mass-media al Episcopiei, Pr. Arhid. Nicusor Silviu Dascalu.Astfel, vineri, 1 aprilie 2016, delegația a intrat în Cetatea Ierusalimului, urmând Drumul Crucii (Via Dolorosa), până la Biserica „Învierii Domnului”, mergând pe urmele Mântuitorului. "A urmat un popas duhovnicesc la Altarul de la Golgota, s-a coborât la Piatra Ungerii, culminând cu închinarea la Sfântul Mormânt (click aici)", relateaza intr-un raport recent, biroul mass-media al Episcopiei."A urmat o vizita la mormântul Proorocului David, la Biserica Adormirii Maicii Domnului, urmând cateva momente de reculegere la Mormântul Maicii Domnului", unde delegatia s-a inchinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Do...

Citeste mai mult...

Intalnire a PS Episcop Vincentiu, cu 9 presedinti ai Grupurilor de Actiune Locala din Romania (foto)

Ieri, 22 martie 2016, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a avut o intalnire cu 9 președinți ai Grupurilor de Acțiune Locală din Județele Ialomița și Călărași, conf...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu, catre tineri: urmati calea postului, fiindca este tare frumoasa!

"Vom intra, in curand, si vom porni o frumoasa calatorie a Sfantului si Marelui Post. Pe cei care puteti sa o urmati, va indemn din toata inima sa o urmati, fiindca este tare frumoasa". A...

Citeste mai mult...

Slujba oficiata de PS Episcop Vincentiu in Biserica Mircea Voda, urmarita LIVE si prin reteaua de cablu

In urma cu doua zile, in duminica din 14 februarie 2016, Agentia de stiri Lăcaşuri Ortodoxe a transmis in direct, incepand cu ora 8:00, Slujba Utreniei si Slujba Sfintei Liturghii, din biserica Par...

Citeste mai mult...

PS Episcop Vincentiu: Slujba de Pomenire a Patriarhului Teoctist la 101 ani de la nastere

PS Episcop Vincentiu: Slujba de Pomenire a Patriarhului Teoctist la 101 ani de la nastere

In aceste zile, Preasfințitul Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor a savarsit, împreună cu un sobor numeros de slujitori, Slujba Parastasului pentru fericitul întru adormire Teocti...

Citeste mai mult...

PS Episcop Vincentiu, in sanul unei comunitati slujite odinioara de calugari amintiti de hrisoave domnesti

PS Episcop Vincentiu, in sanul unei comunitati slujite odinioara de calugari amintiti de hrisoave domnesti

Duminică, 7 februarie 2016, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a slujit in Parohia Fetești-Oraș, din Protopopiatul Fetești. În satul Feteşti, exista odata o biseri...

Citeste mai mult...

PS Parinte Episcop VINCENTIU: 22 de ani de la hirotonia intru Arhiereu (foto)

PS Parinte Episcop VINCENTIU: 22 de ani de la hirotonia intru Arhiereu (foto)

Ziua praznicală a început, luni 1 februarie 2016, când Preasfinția Sa a săvârșit slujba de Priveghere la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia și a dus bucurie duhovnicească credin...

Citeste mai mult...

PS Parinte Episcop Vincentiu: Te Deum, la sarbatoarea Unirii Principatelor Romane

Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită duminică, 24 ianuarie 2016 și in parohia Lehliu Gară I, unde s-a săvârșit slujba de Te Deum, în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, im...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu: presa a abuzat de faptul ca noi, ascultand cuvintele Mantuitorului, nu ne-am laudat cu faptele noastre

In aceste zile, in Episcopia Sloboziei si Calarasilor, mai exact in Municipiul Calarasi, a avut loc o noua conferinta judeteana, pe tema „Modele de bună practică din activitatea Social-filantropică...

Citeste mai mult...

Urziceni: PS Parinte Episcop Vincentiu a sfintit o noua biserica (foto)

Ieri, duminică, 11 octombrie 2015, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Municipiul Urziceni, pentru a târnosi biserica ...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu: Credinta Crestina nu se mai regaseste in Occident, decat intr-o minoritate din ce in ce mai dureroasa...

PS Vincentiu: Credinta Crestina nu se mai regaseste in Occident, decat intr-o minoritate din ce in ce mai dureroasa...

Datoria parintilor de a avea copii, de a-i educa, de face orice jertfa pentru a-i creste, a constituit subiectul unui cuvant rostit recent de Preasfintitul Parinte Vincentiu, Episcop al Sloboziei s...

Citeste mai mult...

PS Parinte Vincentiu binecuvanteaza finantarea proiectului dedicat copiilor din Marculesti

PS Parinte Vincentiu binecuvanteaza finantarea proiectului dedicat copiilor din Marculesti

Ieri, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a acordat arhiereasca binecuvântare ca Asociația „Din inimă pentru aproapele” să semneze contractul de finanțare...

Citeste mai mult...

Ieri, PS Episcop Vincentiu a aniversat varsta de 61 de ani - Lacasuri Ortodoxe a transmis LIVE (foto si video)

Ieri, PS Episcop Vincentiu a aniversat varsta de 61 de ani - Lacasuri Ortodoxe a transmis LIVE (foto si video)

Ieri, 23 august 2015, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a aniversat împlinirea vârstei de 61 de ani."Cu acest prilej, clerul şi binecredincioşii Eparhiei Slobozie...

Citeste mai mult...