Ioana Feodorov: TIPAR PENTRU CRESTINII ARABI. ANTIM IVIREANUL, ATANASIE DABBAS si SILVESTRU AL ANTIOHIEI.

Ioana Feodorov: TIPAR PENTRU CRESTINII ARABI. ANTIM IVIREANUL, ATANASIE DABBAS si SILVESTRU

22-03-2017 10:09:30
Vă invităm joi, 30 martie 2017, ora 18.00 la prezentarea cărţii:

TIPAR PENTRU CREŞTINII ARABI.
ANTIM IVIREANUL, ATANASIE DABBĀS ȘI SILVESTRU AL ANTIOHIEI

de Ioana Feodorov, apărută la Editura Istros-Muzeul Brăilei Carol I, studiu prefaţat de dr. Doru Bădară.

Arabii au cunoscut mesajul hristic încă din zorii creş­tinismului. În Noul Testament se spune că, alături de alte neamuri, arabii i-au auzit la Cincizecime pe Sfinţii Apostoli vorbind în limba lor.

Istoria tiparului arab a început în Orient cu lucrarea săvârşită împreună de Atanasie al III lea Dabbās - Mitropolitul Alepului, Patriarh al Antiohiei, aflat între două păsto­riri - şi Antim Ivireanul - cărturar şi tipograf de geniu, care avea să devină Mitropolit al Ungrovla­hiei.

La cererea lui Atanasie Dabbās, două cărţi - în greacă şi arabă - au fost tipărite în 1701, la Snagov, şi 1702, la Bucureşti, acesta reprezentând primul pas în împlinirea unei vechi aspiraţii a ierarhilor Bisericii Antiohiene: acela de a pune la îndemâna preoţilor din regiunea Levantului cărţi de cult în limba poporului, araba, întocmite după versiuni traduse şi diortosite de mari căr­turari arabi creştini, îndeosebi de diaconul Abdallah Ibn al Fadl şi Epis­copul Meletie Karma.

Continuarea lucrării a fost asumată de Atanasie Dabbās, care, primind în dar la întoarce­rea sa la Alep, în 1705, uneltele folosite în realizarea acestor două cărţi în Ţara Românească, şi-a continuat acolo, într-o tipar­niţă înfiinţată de el în reşedinţa mitropolitană, lucrarea începută sub oblăduirea Sfântului Antim.

Invitaţi:
  • Pr. Arhimandrit Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod
  • Conf. dr. Ioana Feodorov, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
  • Dr. Gheorghiţă Ciocioi
Vă aşteptăm cu drag!
Tonia Aanei, PR Manager
Librăria Sophia Bucureşti

str. Bibescu Vodă nr.19
tel/fax: 021- 336.1000
0722.266.618
evenimente@librariasophia.ro
http://www.librariasophia.ro
LIVE TV Lacasuri Ortodoxe
Program TV