LONews / Tematic
26 ianuarie 2018 - Încununarea familiei și cinstirea casei... Vezi ce este bine sa faci astăzi, când sunt cinstiti în mod deosebit Sfinții Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan...

26 ianuarie 2018 - Cununa casei și a familiei. Xenofont și soția sa Maria, cu cei doi fii: Arcadie și Ioan

25-01-2018 17:09:08
Distribuie: 
Abonează-te la newsletter-ul LONews!
Astăzi, 26 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc în mod deosebit pe Preacuviosul Părintele nostru Xenofont și pe soția sa Maria, împreună cu cei doi fii ai lor: Arcadie și Ioan. 

Astăzi, 26 ianuarie, îl cinstim pe Preacuviosul Părinte Xenofont, care strălucind cu vrednicii sufletești, cu milostenii și credință, s-a luminat pe sine. Om drept, le-a împărțit săracilor, cu bucurie, toată bogăția sa. Acum, locuiește în cetatea cea cerească, răsărindu-i lui lumina cea neînserată, unde îi vede pe preacuvioșii săi fii duhovnicești și pe cei ce i-a născut...

Astăzi, 26 ianuarie 2018, îi cinstim pe Preafericiții Sfinți Xenofont, Maria - soția sa, împreună cu cei doi fii - Arcadie și Ioan - care, în viața lor pământească, s-au depărtat de mărirea stricăcioasă, învrednicindu-se slavei nestricăcioase și dumnezeiești; au renunțat la toată veselia vieții, dorind pe Hristos - Cel cu adevărat veselitor. Și-au omorât patimile trupești, îmbrăcându-se cu hainele nepătimirii și, răbdători, ducând o viață curată, asemenea îngerilor, au devenind purtători de Dumnezeu. Mântuiți, de Dumnezeu, din furtuna lumii și de "întreitele valuri", au primit în dar viața cea lină și purtătoare de lumină.

   Născătoare de Dumnezeu, Preasfântă Mireasă dumnezeiască, Fecioară, te rog: scapă-mă de patimile care mă necăjesc, astfel încât, mergând pe cărarea cea strâmtă și dreaptă, să apuc pe calea care duce la viață! - căci numai tu ai purtat în pântece pe Cel neîncăput, făcându-se Om, pentru bunătatea Sa. 

   Ca un milostiv, Cuvinte, Făcătorule de bine, pică întru noi vin, prin care să se ridice toată beția patimilor! - cu rugâciunile celeia ce Te-a născut pe Tine, care astfel striga, tânguindu-se și văitându-se, când Te-a văzut spânzurat pe Cruce, pe Tine, strugurele cel prea-copt, pe Care L-a purtat nelucrat în pântece. 

   Sfinte Xenofont, cu toată casa ta, preaînțelepților, rugați-vă către Dumnezeu, iubitorul de oameni, să ne mântuim noi! - cei ce vă lăudăm pe voi.

Astăzi, 26 ianuarie, îl cinstim pe Preafericitul Sfânt Xenofont, Maria - soția sa, împreună cu cei doi fii - Arcadie și Ioan, care au strălucit cu viețuiri prea-luminoase, strigând:
   Tu ești Dumnezeul nostru, și afară de Tine, Doamne, nu este altul drept!

Astăzi, 26 ianuarie, îl cinstim pe Preacuviosul Sfânt Părinte Xenofont și pe cei din casa sa - pus ispravnic peste toate (dregător împlinitor al poruncilor domnești) și revenindu-i, astfel, datoria să poarte de grijă tuturor, și-a împărțit avuția, dând-o celor aflați în lipsuri, primind și ospătând cetele sihaștrilor. I-a învățat pe fiii săi, cu legea, cu îndreptarea și cu învățătura Domnului, strigând:
   Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul nostru, și nu este alt sfânt, Doamne, în afară de Tine!
   Bucură-te, Născatoare de Dumnezeu, Maică Preacurată! Bucură-te, Stăpână!

Astăzi, 26 ianuarie, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Cuvios Xenofont, pe Maria - soția sa, împreună cu cei doi fii - Arcadie și Ioan, care moștenind împărățiile cele de sus, au părăsit furtuna tuturor supărărilor. Lor, toți le strigă astăzi, lăudându-i cu bună-credință și cinstindu-i cu dragoste:
   Preafericiților Purtători de Dumnezeu, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfânta voastră pomenire!

   Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu un glas strigăm ție - neamul îngerilor și al oamenilor: Roagă-te Fiului tău și Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli, celor ce se închină cu credință preasfintei tale nașteri! - că pe tine toți oamenii te fericim, ca pe o Fecioară și singură între femei, care ai născut, fără de sămânță, pe Dumnezeu cu trup, întru tine sălășluindu-se focul Dumnezeirii. Tu, pe Ziditorul și Domnul, L-ai hrănit cu lapte, ca pe un prunc...
   Doamne, îndelung-răbdătorule - adâncul milei și izvor nesecat - milostivește-Te și dăruiește iertare de greșeli, celor ce laudă cu credință patimirile Tale dumnezeiești!

Astăzi, 26 ianuarie, ii cinstim pe cei doi fii tineri - Preafericiții Arcadie și Ioan - ai Sfântului Xenofont și ai soției sale, Maria; pe cei așezați la limanul bunei-credințe, care fiind învățați cu cunoașterea celor dumnezeiești și a celor omenești, au ales să slujească lui Dumnezeu, cu cinste.

   Maică a lui Dumnezeu, te fericim toți! - fiind izbăviți cu sângele vărsat din coasta Fiului tău.
   Doamne - dătătorule de dumină și făcătorul veacurilor - povățuiește-ne întru lumina poruncilor Tale, că nu știm alt Dumnezeu afară de Tine!

Astăzi, 26 ianuarie, il cinstim pe Sfântul Arcadie, pe care, purtându-i de grijă, Hristos l-a povățuit ducându-l la un bătrân dumnezeiesc. Și, tot astăzi, îl cinstim pe celălalt fiu al Sfântului Xenofont și al Mariei, Ioan, cel ce a năzuit la adunarea sihaștrilor, lepădânđu-se de purtarea faptelor și patimilor rele, otrăvitoare și ucigătoare de oameni și purtătoare de moarte. A râvnit viața Sfântului Botezător Ioan, locuind curat, asemenea lui, în pustie, și curățindu-L Hristos...

   Dumnezeule, fiind eu înconjurat de adâncul greșelilor, chem adâncul milostivirii Tale: scoate-mă din stricăciune!

Astăzi, 26 ianuarie, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Cuvios Xenofont, pe Maria - soția sa, împreună cu cei doi fii - Arcadie și Ioan, care, ca șî când ar fi fost fără de trupuri, au uitat de firea omenească, devenind lucrători dumnezeiești ai viei lui Hristos.
   Sfintilor Xenofont și Maria, rugați-vă împreună cu fiii voștri, Arcadie și Ioan, lui Hristos, să dăruiască rază de luminare inimilor noastre întunecate! - celor ce săvârșim pomenirea voastră purtătoare de lumină. - căci, usile cerești vi s-au deschis și dănțuiți împreună cu îngerii. 
   Îl slăvim pe Hristos, dătătorul de cununi!

Astăzi, 26 ianuarie, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Cuvios Xenofont din Constantinopol, cel bogat, atât pe dinafară, cât - mai mult - pe dinăuntru, cu credință la Dumnezeu. Pe cel care, trimițându-și ambii fii, pentru învățătură, în cetatea Beritului, din Fenicia, a alergat mai apoi cu soția lui, Maria, să-i găsească, după aflarea veștii accidentării corabiei cu care plecaseră. Îi prăznuim pe Sfinții Xenofont și Maria, care, când și-au descoperit cei doi fii - Arcadie și Ioan - în Ierusalim, vazându-i îmbrăcați deja în chip monahicesc (călugări), s-au făcut și pe ei înșisi monahi. Sporind toți patru în bunătăți sufletești, s-au învrednicit să facă și minuni...

   Hristoase, Dumnezeule, bine ești cuvântat și prea-slăvit!

Astăzi, 26 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Cuvios Xenofont, pe Maria - soția sa, împreună cu cei doi fii - Arcadie și Ioan, pe care Dumnezeu Cel drept si milsotiv, i-a răsplătit dumnezeiește pentru buna lor credință, adunându-i la un loc. Îi cinstim pe cei adunați de Dumnezeu la o singură cunoștință, Acesta - ca un făcător de bine și prea-slăvit - văzând râvna lor cea ortodoxă, primindu-le credința și "plecându-Se" înaintea dorinței lor.

   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, fi-mi mie nădejde nerușinată și întărită, zid nemișcat, acoperământ și ajutor! - că la tine îmi este toată nădejdea mântuirii mele.

Astăzi, 26 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Cuvios Xenofont, pe Maria - soția sa, împreună cu cei doi fii - Arcadie și Ioan, care au răbdat chinuri mucenicești, căci au fost arși tare de cuptorul focului despărțirii unuia de celălalt. 

   Toate lucrurile Domnului, binecuvântați pe Domnul! - că, de sus, pe aceștia (Sfintii Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan) i-a umbrit norul de rouă al iubirii de oameni, în munții Sionului, acolo unde Ucenicii au fost înfierbântați de roua Duhului.
   Sfinte Cuvioase Xenofont, Sfântă Maria și Sfinților Arcadie și Ioan, părinți prea-fericiți - uniți din fire și adunați cu Darul - rugați-vă să ni se facă nouă milostiv și blând Făcătorul de bine! - celor ce acum fericim pomenirea voastră sfințită.

Astăzi, 26 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Cuvios Xenofont, pe Maria - soția sa, împreună cu cei doi fii - Arcadie și Ioan, care ridicând pe umeri Crucea lui Hristos, au săvârșit calea sihăstriei, săvârșind toată bunatatea, până acolo încât au câștigat viața cea nemuritoare, încununându-se, cu toată casa lor. Și-au stăpânit cugetul trupului, au adunat bogăția Duhului, primind - din izvorul darurilor - Dar de tămăduiri.

Astăzi, 26 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan, care au biruit meșteșugirile șarpelui cu multe capete, cinstindu-se pe ei prin nevoințe (după vrednicie) și primind cununile dreptății, de la Hristos.

   Sfinților Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan, rugați-L pe Hristos, să se mântuiască sufletele noastre!
   Îl lăudăm pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, Care - venind să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune - S-a întrupat din Sfânta Fecioară, pentru noi, credincioșii.

Astăzi, 26 ianuarie 2018, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Xenofont, care și-a împărțit bogăția, săracilor, după plăcerea lui Dumnezeu, și, înstrăinându-se, s-a unit cu Domnul.

   Sfinte Preafericite Cuvioase Xenofont, roagă-L pe Dumnezeu, să ne scape pe noi de patimi!
   Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, roagă pe Hristos pentru poporul cel aflat în greșeală! - căci măririle tale au întrecut, cu adevărat, oștile îngerilor și cetele sfinților.

Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 - www.lacasuriortodoxe.ro )
Distribuie: 
Din aceeasi categorie:
Vezi toate stirile
LIVE TV Lacasuri Ortodoxe
Pentru a viziona transmisiunea dorită, alegeţi unul din canalele afişate pe player.
Program TV