PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu Grifoni, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor - date biografice
 • 23 august 1954: s-a născut la Bucureşti, la botez primind numele Victor, fiind unul din cei trei copii ai familiei de buni creştini ortodocşi, Petru şi Elena Grifoni.
 • Învăţământul primar, gimnazial şi liceal l-a urmat în Bucureşti, obţinând diploma de bacalaureat la Liceul Matei Basarab, apoi a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, între anii 1974-1978, şi a obţinut diploma de licenţiat în teologie, cu teza intitulată “Sfinţii Părinţi din secolul al IV-lea, îndrumători ai vieţii duhovniceşti”.
 • 1978-1983: cu o scurtă întrerupere de şase luni pentru satisfacerea serviciului militar, a lucrat la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă din Bucureşti, în calitate de corector şi secretar de editură, având ca responsabilitate şi pregătirea publicaţiilor ce urmau să apară în limba engleză.
 • 1 octombrie 1983: a fost primit ca frate în obştea Mânăstirii Lainici, din Arhiepiscopia Craiovei (jud. Gorj), unde a şi fost tuns în monahism, sub numele de Vincenţiu.
 • 26 octombrie 1983: a fost hirotonit ierodiacon la slujba Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
 • 25 decembrie 1983: în ziua de prăznuire a Naşterii Domnului, a fost hirotonit ieromonah.
 • 26 octombrie 1985: Mitropolitul de vrednică amintire, Nestor al Olteniei, i-a acordat rangul de protosinghel, apreciindu-i ostenelile în toate ascultările primite.
 • 14 iunie 1987: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a oferit rangul de arhimandrit.
 • 1983 - 1990: a fost redactor la Editura Mitropoliei Olteniei şi a Arhiepiscopiei Craiovei, ocupându-se de publicaţiile mitropolitane şi eparhiale, în paralel cu pregătirea altor cărţi, monografii şi lucrări de literatură teologică şi istorică.
 • 1 august 1990: a fost numit Superior al Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan şi reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului, întreţinând bune raporturi cu Patriarhia Ierusalimului, cât şi cu reprezentanţii celorlalte culte religioase, precum şi cu autorităţile Statului Israel, în folosul Aşezămintelor noastre şi al Patriarhiei Române, a executat ample lucrări de restaurare şi înnoire la biserică şi clădiri, s-a îngrijit de editarea în bune condiţii a publicaţiei ortodoxe româneşti “Învierea” şi a slujit în permanenţă, venind mereu în sprijinul românilor ortodocşi aflaţi în pelerinaj la Locurile Sfinte, cu sfat duhovnicesc şi ajutor material.
 • 12 ianuarie 1994: a fost ales în postul de Episcop-vicar patriarhal, cu titlul de Ploieşteanul, ridicându-l la demnitatea de arhiereu.
 • 2 februarie 1994: a fost hirotonit Episcop-vicar, la praznicul Întâmpinării Domnului, în Catedrala Sfântul Spiridon-Nou din Bucureşti, Paraclis Patriarhal, de către fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, împreună cu alţi ierarhi din Sfântul Sinod.
 • 18 februarie 2001: a fost desemnat Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Secretar al Sinodului Permanent, prin hotărârea Sfântului Sinod nr.711, supraveghind activitatea Cancelariei Sfântului Sinod pentru pregătirea lucrărilor şi comunicarea hotărârilor, precum şi întocmirea la timp a proceselor-verbale şi publicarea sumarelor şedinţelor de lucru. A defăşurat activităţi de coordonare a Cancelariei Sfântului Sinod şi a unor sectoare din cadrul Administraţiei Patriarhale (Sectorul economic-financiar, Biroul Catedrala Mântuirii Neamului, Biroul de presă, Aşezămintele româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon) şi ale Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă (Editură, Tipografie, Ateliere).
 • 1994: cu aprobare patriarhală, a prezidat Comisia de Pictură Bisericească, încurajând realizarea în biserică a picturii în frescă şi promovarea unor tineri pictori talentaţi. A prezidat examenele pentru pictori bisericeşti, în urma cărora au fost atestaţi sute de noi pictori bisericeşti.
 • 2000: prin Decizia Patriarhului Teoctist nr. 2, i s-au încredinţat administrarea economică şi gospodărească, îndrumarea vieţii liturgice şi duhovniceşti a obştii Mânăstirii Antim din Bucureşti unde, cu binecuvântare patriarhală a iniţiat, supravegheat, obţinut finanţarea de la bugetul de stat şi finalizat următoarele lucrări: reconstrucţia vechii stăreţii, prin amenajarea a 3 apartamente episcopale şi a 3 săli pentru stăreţia Mânăstirii; acoperirea clădirii cu tablă de cupru; consolidarea clădirii şi acoperiş nou din aramă la biserica mare a Mânăstirii; dotarea cu instalaţie electrică şi termică nouă, pardoseală nouă din piatră; restaurarea picturii şi a elementelor din piatră, din care face parte şi catapeteasma; refacerea şi recondiţionarea mobilierului, a policandrelor şi obiectelor de cult; dotarea bisericii cu aer condiţionat; construcţia din nou în curtea interioară a unor spaţii multifuncţionale; amenajarea curţii interioare; înlocuirea reţelei de canalizare şi amenajarea curţii Bisericii prin pavarea cu dale de granit; reamenajarea muzeului Mânăstirii.
 • În domeniul activităţii liturgice, pastoral-misionare şi al reprezentării bisericeşti, în cei 15 ani de arhierie, a fost delegat de către Patriarhul României la numeroase sfinţiri şi resfinţiri de lăcaşuri de cult în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor sau în alte eparhii, a săvârşit sute de hirotonii întru preot, diacon, precum şi hirotesii întru duhovnic, a participat la proclamări solemne ale canonizării unor sfinţi români, a participat direct în comitetele pregătitoare ale Sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir, fie prin trimiterea în străinătate pentru procurarea unor ingrediente, fie în soborul de preparare al Sfântului şi Marelui Mir, precum şi în comitetul Patriarhiei Române pentru organizarea manifestărilor spiritual-culturale şi de educaţie religioasă desfăşurate sub genericul Icoana din sufletul copilului, începând cu anul 1994.
 • 5 iunie 2009: Preasfinţitul Părinte Vincenţiu a fost propus drept prim candidat pentru scaunul episcopal al Sloboziei şi Călăraşilor, în şedinţa reunită a membrilor Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
 • 18 iunie 2009: Preasfinţitul Vincenţiu Grifoni a fost ales, conform procedurii de alegere a ierarhilor eparhioţi existentă în noul Statut de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, după care se conduce Biserica Ortodoxă Română din anul 2008, cu 39 voturi din cele 46 exprimate de membrii Sfântul Sinod, devenind astfel, cel de-al treilea episcop al Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor.
 • 28 iunie 2009: PS Vincenţiu a fost întronizat Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, în Catedrala Episcopală “Înălţarea Domnului” din Slobozia (primul episcop întronizat în această catedrală), la ceremonie participând numeroşi preoţi şi credincioşi.
 • Slujba întronizării a fost săvârşită de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de douăzeci de membrii ai Sfântului Sinod, cel mai mare număr de ierarhi care a slujit vreodată în Eparhia noastră: Înaltpreasfinţitul Teofan, arhiepiscopul Iaşilor şi mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviştei, Înaltpreasfinţitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Preasfinţitul Epifanie, episcopul Buzăului şi Vrancei, Preasfinţitul Calinic, episcopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Casian, episcopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Lucian, episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Nicodim, episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Vincenţiu, episcopul ales al Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Ioan, episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Galaction, episcopul Alexandrei, Preasfinţitul Siluan, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, Preasfinţitul Visarion, episcopul Tulcii, Preasfinţitul Macarie, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Preasfinţitul Mihail, episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Gurie Gorjeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei şi Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului.
 • Alături de reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale de stat, la ceremonie au fost prezenţi, din partea autorităţilor centrale de stat, domnul Traian Băsescu, preşedintele României, domnul Vasile Blaga, ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Adrian Lemeni, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, precum şi alţi

Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu Grifoni, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor - realizări

Pentru activitatea de înaltă reprezentare bisericeasă a fost răsplătit de autorităţile statului român cu Ordinul Serviciul Credincios, iar de către Patriarhul Diodor al Ierusalimului cu Ordinul Crucea Sfântului Mormânt.

PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor a publicat, de-a lungul timpului, în Revista Mitropolia Olteniei, între anii 1983-1990, articole, cronici etc. De asemenea, sub privegherea vrednicului de pomenire mitropolit Nestor, s-a ostenit alături de un colectiv la pregătirea pentru tipar a Proloagelor de la Neamţ (Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1990, 2 volume) şi a coordonat pregătirea pentru tipar şi editarea următoarelor lucrări: Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă (Editura Arhiepiscopiei Craiovei, 1986), volumul Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (EIMBOR, Bucureşti, 2001), precum şi volumul Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române – extras (EIBMOR, Bucureşti, 2003).

Cu binecuvântarea patriarhului Teoctist a făcut demersuri şi a obţinut fondurile necesare pentru executarea unor ample lucrări de restaurare, înnoire şi îmbunătăţire a Reşedinţei Patriarhale: amenajarea spaţiilor de pe latura vestică şi de pe latura sudică unde sunt camerele ierarhilor (montarea de instalaţii noi şi dotarea camerele cu grup sanitar); reacoperirea întregii Reşedinţe Patriarhale cu tablă de cupru; restaurarea şi modernizarea spaţiilor ce cuprind dormitorul patriarhal, cabinetul patriarhal şi secretariatul cu o nouă arhitectură, prin elemente noi de zidărie, ştucatură şi instalaţii noi (termice, electrice şi sanitare); restaurarea şi reamenajarea Salonului Mitropoliţilor, a Sălii Sfântului Sinod, a salonului Justinian Patriarhul, a celor două saloane de sufragerie; amenajarea şi modernizarea bucătăriei şi dotarea cu aparatură profesională; achiziţionarea şi montarea picturii în mozaic la intrarea principală în Reşedinţa Patriarhală. Despre implicarea sa în aceste lucrări mărturiseşte pisania pe care Patriarhul Teoctist a aşezat-o la finalizarea lucrării.

Pentru sediul Administraţiei Patriarhale, cu aprobare patriarhală, a obţinut fondurile pentru executarea lucrărilor de finisaje interioare şi zugrăveli noi, trecerea de la încălzire cu sobe la încălzire termică, prin instalarea unei centrale termice noi, prin executarea de instalaţii noi, vopsitorii, dotarea birourilor cu mobilier şi computere. De aceeaşi manieră a procedat şi pentru clădirea Blocului P5 B-Unirii (astăzi Centrul Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei), pentru care a obţinut fonduri destinate executării lucrărilor de modernizare şi dotare (mobilier, aer condiţionat) a apartamentelor pentru primirea oaspeţilor, amenajarea unei sufragerii şi a bucătăriei cu toate dotările, refacerea scărilor interioare şi mochetarea acestora, refacerea terasei, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, montarea unor lifturi noi, rapide; montarea unei noi centrale termice, ceea ce a dus la diminuarea substanţială a cheltuielilor la încălzire.

De asemenea, s-a implicat în mod direct în preluarea şi administrarea imobilului care a găzduit Camera Deputaţilor şi care a devenit Palatul Patriarhiei, cu întreg inventarul, care a fost ulterior îmbogăţit. S-au înfăptuit lucrări de restaurare şi reamenajare a celor şapte saloane oficiale de pe latura estică (pereţi, tavane, ştucaturi, instalaţii termice, electrice şi sanitare noi, precum şi restaurarea tâmplăriei); lucrări de restaurare şi amenajare a trei birouri şi secretariatele respective pentru cei trei episcopi-vicari patriarhali; construcţia nouă din curtea interioară, spaţiu multifuncţional necesar pentru activităţile oficiale din grădina Palatului; înlocuirea reţelei de canalizare din curtea interioară; refacerea treptelor monumentale de pe latura estică; refacerea cupolei la Aula Magna Teoctist Patriarhul; amenajarea bucătăriei şi a sălii de mese pentru unitatea de jandarmi; porţi de acces noi în curtea interioară şi parcul Palatului, pe laturile de sud şi est; restaurarea spaţiilor unde s-au amenajat sediile postului de televiziune TRINITAS TV, postului de radio TRINITAS şi agenţia de ştiri BASILICA; mochetarea holurilor de la parterul Palatului; înlocuirea vechii centrale termice cu una modernă; montarea unei centrale telefonice noi şi conectarea la aceasta a imobilelor Administraţiei Patriarhale.

Din încredinţare patriarhală, a coordonat lucrările la clădirea Tipografiei Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă constând în: reparaţii exterioare şi interioare, recompartimentări interioare şi modernizarea prin crearea de birouri dotate cu mobilier nou, pardoseli şi mochetă nouă, reamenajarea curţii interioare cu noi canalizări şi pavaj nou. Din punct de vedere tehnologic, a supravegheat înnoirea dotărilor tehnice prin achiziţionarea unor maşini noi, performante care au aşezat Tipografia în rândul celor mai moderne tipografii din Bucureşti.

În calitate de Secretar al Sfântului Sinod, din încredinţarea Sfântului Sinod sau a Patriarhului României a prezentat punctul de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Române în diferite probleme privind rosturile şi participarea Bisericii la viaţa societăţii pe multiple planuri (educativ, cultural, social-filantropic), a prezentat şi susţinut interesele Bisericii în domeniul legislativ, economic, financiar, precum şi în alte probleme punctuale, atunci când a fost necesar.

Cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea patriarhului României a participat la activitatea unor comisii de lucru inter-instituţionale în probleme de interes general bisericesc: Comisia Mixtă Guvern-Patriarhie, Comisia Patriarhiei Române pentru dialog cu Parlamentul României, Comisii speciale de dialog cu autorităţile publice centrale şi locale (Administraţia Prezidenţială, Guvern, ministere, Primăria Capitalei).

A participat ca reprezentant al Patriarhiei Române la mai multe întâlniri interne şi internaţionale pe diverse teme, cum ar fi: Congresul mondial al familiei (Manilla, Filipine, 2002), unde a prezentat un referat în plenul Congresului; întronizarea Patriarhului Irineu şi apoi a urmaşului său, Patriarhul Teofilos al III-lea (Ierusalim, 2005); întronizarea Arhiepiscopului Hristodoulos al Eladei (Atena, Grecia, 1999); întronizarea Patriarhului Teodor al Alexandriei (Alexandria, Egipt, 2004); sărbătoarea Comunităţii româneşti din Sofia (Bulgaria, 2008); Întruniri ale Comisiei mixte de dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică), în calitate de secretar al Sfântului Sinod ş.a.

De asemenea, a participat alături de alţi ierarhi ai Sfântului Sinod la activitatea unor Comitete speciale pregătitoare a unor manifestări privind: Întrunirea internaţională „Oameni şi Religii” organizată de Comunitatea Sant’Egidio (1998); Vizita în România a Papei Ioan Paul II (1999); Congresul internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin” (2001); Conferinţa „Biserica şi valorile euro-atlantice” (2002); Funeraliile vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist (2007), Întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (2007). A participat şi la numeroase manifestări şi acţiuni cu caracter cultural, social, precum şi de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române şi a Întâistătătorului ei.


Mai multe amanunte si date biografice despre PS Episcop Vincentiu, gasiti pe pagina Vincentiu Grifoni de Wikipedia ( https://ro.wikipedia.org/wiki/Vincențiu_Grifoni ). De asemenea, o alta pagina dedicata PS Episcop Vincentiu, puteti gasi accesand OrthodoxWiki, pentru: PS Episcop Vincențiu ( https://ro.orthodoxwiki.org/PS_Episcop_Vincențiu ). Informatiile prezente pe paginile Vincentiu Grifoni si PS Episcop Vincentiu, respectiv https://ro.wikipedia.org/wiki/Vincențiu_Grifoni si https://ro.orthodoxwiki.org/PS_Episcop_Vincențiu se folosesc de date puse la dispozitie de pagina oficiala a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, intitulata "Preasfinţitul Vincenţiu" ( http://sf-esc.ro/ierarh/12331-preasfintitul-vincentiu.html ). Pagina oficiala a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, pastorita de Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu, este elementul central al retelei web proprii www.sf-esc.ro, cu corespondent Wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Episcopia_Sloboziei_și_Călărașilor.Puteti ramane la curent cu toate informatiile legate de Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu - Episcop al Sloboziei si Calarasilor (Vincentiu Grifoni), vizitand regulat pagina de fața: PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor ( https://lonews.ro/ps-vincentiu-episcopul-sloboziei-si-calarasilor/ ), actualizata permanent, in timp real.

STIRI LONews - PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

POZITIE MARTURISITOARE a PS Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor

POZITIE MARTURISITOARE a PS Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor

POZITIE MARTURISITOARE a PS Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor: "Suntem intr-o perioada cand Dumnezeu ne cerne! Si ne cerne printr-o sita foarte deasa!" - extras dintr-un cuvant rostit si inregistrat, in aceste zile, in Slobozia (11 noiembrie 2017)."Cinstim astazi patru marturisitori ai lui Hristos, patru martiri ai credintei crestine, patru faclii luminoase: Mina, Victor, Vichentie si pe Sfanta Mucenita Stefanida - faclii luminoase, exemplu si model pentru noi, cei de astazi" - si-a inceput cuvantul sau, rostit in fata multimii de credinicosi prezente in Biserica cu hramul Sfantul Mina din Slobozia, PS Vincentiu.Ziua a fost una de mare sarbatoare, intrucat Sfantul Vichentie este si sfantul ocrotitor al carui nume este purtat de Preasfintitul Parinte Vincentiu, Episcop al Sloboziei si Calarasilor (derivat din Vichentie - Vincentiu). Pozitie marturisitoare a PS Vincentiu, Episcopul Sloboziei si CalarasilorIn predica rostita cu aceasta ocazie - cel ce a fost intampinat, inca de la intrarea sa in biserica, de numeroase buchete de flori, pregatite spre a-i fi oferite de catre credinciosii dornici sa isi felicite pastorul, ierarhul care pastoreste intinsa regiune a Baraganului, granar al Romaniei, a vorbit despre incercarile prin care in prezent sunt nevoiti sa treaca credinciosii crestin-ortodocsi, dar mai ales despre marturisirea lui Hristos, la care acestia sunt chemati. Pe un ton ferm, astfel, PS Vincentiu a avertizat:"Suntem intr-o perioada cand Dumnezeu ne cerne", a explicat PS Vincentiu, insistand asupra acestei evidențe: "Si, ne cerne printr-o sita foarte deasa!"PS Episcop Vincentiu cheama la marturisireIar imbarbatarea si chemarea la martusirirea de credinta, pe care PS Parinte Vincentiu le-a exprimat in predica sa, au fost intarite prin cuvantul Sfintei Evanghelii, acesta indemnandu-i pe credinciosi sa treaca peste orice indoiala si sa aiba curaj: "Tineti minte cuvantul Mantuitorului, citit in pericopa evanghelica: "Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.", cu referire la Sfânta Evanghelie după Matei 10, 32.Indemnul PS Vincentiu, insa, nu s-a oprit aici, ierarhul care pastoreste Episcopia Sloboziei si Calarasilor staruind pe indemnul sau, pornit de la cuvintele de mai sus ale Mantuitorului:"Trebuie sa punem la inima, cu multa credinciosie, acest indemn al Mantuitorului Iisus Hristos, fiindca astazi ni se cere sa-L marturisim pe Mantuitoru...

MAI MULTE INFORMATII DESPRE PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

INALTAREA DOMNULUI - Hram al Catedralei din Slobozia. Slujbe in direct din mai multe localitati

INALTAREA DOMNULUI: Maine, 25 mai 2017, incepand cu ora 7:30, vizitatorii paginilor Agentiei de stiri Lăcaşuri Ortodoxe pot urmari in direct Slujba Utreniei si Slujba Sfintei Liturghii, la Sarbatoa...

Citeste mai mult...

Braul Maicii Domnului la Catedrala din Urziceni - Transmisiune in direct

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu Episcopul Sloboziei și Călărașilor, în perioada 17-21 mai 2017, Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia (Grecia) va fi adus la Catedral...

Citeste mai mult...

PROCESIUNE IN SLOBOZIA, transmisa in direct - astazi, de la ora 14:00. Alte evenimente LIVE

In urmatoarele zile din aceasta Saptamana Luminata a Invierii Domnului, sub obladuirea lui Dumnezeu, a Sfintei Nascatoare de Dumnezeu si a Sfintilor Voievozi, cu binecuvântarea Preasfințitului Pări...

Citeste mai mult...

Icoana de la Agapia Noua vine in Slobozia: miercuri, 19 apr. - Procesiune cu "POVATUITOAREA", in tot orasul

În perioada 19 - 23 aprilie 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop VINCENTIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, in Slobozia va avea loc  o serie de manifestări cu ocazia săr...

Citeste mai mult...

PASTORALE la INVIEREA DOMNULUI - 2017

In ultimele ore, Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe a semnalat - pe conturile proprii dezvoltate in retelele de socializare si in cadrul grupurilor de abonati prin email - publicarea urmatoarelor P...

Citeste mai mult...

Braul Maicii Domnului vine in Urziceni, din Grecia - cel mai scump odor, facut de Insasi Fecioara Maria

"Cel mai scump odor rămas și făcut de Insăși Fecioara Maria – Brâul Maicii Domnului - va ajunge la Urziceni", a afirmat Preot Bogdan-Ionuț Stancu, Parohul Catedralei din Urziceni, cu prilejul ...

Citeste mai mult...

PS Vincentiu: vom manifesta, la Bunavestire, impotriva celor care promovează moartea!

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu - Cuvânt la evenimentul Marșul pentru viață, din data de 25 Martie 2017:Dreptmăritori creștiniȘi aceasta este mărturia,că Dumnezeu ne-a dat viață veșnicăși a...

Citeste mai mult...

PS Episcop Vincentiu, la Manastirea Coslogeni, in Duminica Sfintei Cruci

Ieri, duminică, 19 martie 2017, a treia Săptămână din Postul Mare, Preasfinţitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei ...

Citeste mai mult...

Duminica Ortodoxiei in Slobozia

Ieri, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala „Înălţarea Domnului” din Slobozia, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.Pr...

Citeste mai mult...

Preasfintitul Vincentiu - 23 de ani de slujire arhiereasca

Ieri, 2 februarie 2017, în ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească in Catedral...

Citeste mai mult...

Sfantul Mare Mucenic Mercurie, la Voronetul Baraganului (foto)

Ziua de 25 noiembrie a fost dedicata praznuirii Sfintilor Mercurie si Ecaterina – mari mucenici ai lui Hristos, insa putini stiu ca, din fericire pentru noi,  inca de acum cateva sute de ani -...

Citeste mai mult...

PS Episcop Vincentiu: Avem inca multe de invatat!

Cuvant rostit de Preafințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, la ediția a IV-a a Conferinței județene cu tema „Modele de bună practică din activitatea social-filantropic...

Citeste mai mult...

NOU! De acum, POTI TRANSMITE SI TU! Primirea Icoanei de la Nicula in Slobozia, LIVE in toata lumea

Icoana facatoare de minuni, care altadata avea sa fie luata aproape cu forta de catre taranii romani, de la un conte maghiar care o confiscase pentru castelul sau, va reusi sa aduca binecuvantarea ...

Citeste mai mult...

Icoana de la Nicula ajunge in Slobozia: program

Dupa cum ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri (click aici), in Municipiul Slobozia, in urmatoarele zile, va poposi spre inchinare renumita Icoana facatoare de minuni a Maicii Dom...

Citeste mai mult...

Icoana Maicii Domnului de la Nicula, adusa in SLOBOZIA

(Foto 1: Icoana actuala a Maicii Domnului din Manastirea Nicula)Renumita icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula va fi adusa in Slobozia, informeaza Agentia de stiri Lacasuri Orto...

Citeste mai mult...

ALTE INFORMATII DESPRE PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

?>

ADMINSTRARE RAPIDA: Un nou pas inainte, in Reteaua web a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor

ADMINSTRARE RAPIDA: Un nou pas inainte, in Reteaua web a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor

In ultima perioada, Asociatia Lacasuri Ortodoxe, prin serviciul specializat NETCreator, a lucrat la dezvoltarea unui sistem rapid, puternic simplificat (pentru cei mai putin familiarizati cu Internetul si cu editarea de articole), pentru o eficientizare mai buna a lucrarilor de intretinere a paginilor web inscrise in Reteaua Web a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor (www.sf-esc.ro).Astfel, incepand de acum, preotii sau cei implicati din Biserica, preocupati de prezentarea evenimentelor din parohia in care slujesc, vor putea sa relateze cu foarte mare usurinta si extrem de rapid evenimentele locale, in doar cativa pasi, fiind condusi de un ghid simplificat.Noul sistem de administrare a unui site se bazeaza pe solutia inovatorare NETCreator CMS, pe care reteaua o foloseste de mai mult timp, permitandu-i administratorului de site sa acceseze, in functie de experienta pe care o are, varianta SIMPLIFICATA de administrare a site-ului (publicare articol, administrare categorii, modificarea...

Citeste mai mult...
?>

TRANSMISIUNE IN DIRECT: Concert de Pasti - joi, 12 mai (17:30)

TRANSMISIUNE IN DIRECT: Concert de Pasti - joi, 12 mai (17:30)

Maine, joi, 12 mai 2016, începând cu ora 17:30, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Municipiul Slobozia, va avea loc cea de-a doua ediție a Concertului de Paști intitulat: "Veniți să luați lumină!”.Evenimentul va fi transmis in direct si va putea fi urmarit atat in paginile noastre (www.lonews.ro), cat si in paginile Retelei web a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, sustinute de Departamentul mass-media al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor, condus de Pr. Arhid. Nicusor Silviu Dascalu (www.sf-esc.ro). Vor concerta șase formații corale:CORUL „SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL” AL PROTOPOPIATULUI OLTENIȚA - Dirijor dl Ștefan Voicu;CORALA CATEDRALEI EPISCOPALE „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN SLOBOZIA - Dirijor PC Prof. Inspector Cătălin Stanciu;CORUL SEMINARULUI TEOLOGIC „SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR” DIN SLOBOZIA - Dirijor PC Prof. Inspector Cătălin Stanciu;CORUL „MIHAIL VULPESCU” AL PROTOPOPIA...

Citeste mai mult...

In acest week-end, mii de pelerini in Slobozia. TRANSMISIUNI IN DIRECT

In acest week-end, in Municipul Slobozia, se afla Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului-Vorona. Din cate stiti, icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Vorona, din Mitr...

Citeste mai mult...

IZVORUL TAMADUIRII: TRANSMISIUNE IN DIRECT, de la hramul Manastirii Sfintii Voievozi Slobozia

In aceasta perioada, in Municipul Slobozia, se afla Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului-Vorona. Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Vorona, din Mitropolia Moldove...

Citeste mai mult...

TRANSMISIUNE IN DIRECT: Astazi, Icoana Maicii Domnului-Vorona ajunge in Slobozia

Cu ajutorul lui Dumnezeu, dincolo de conditiile nefavorabile...In ultimele ore, Biroul de presa al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor a publicat un comunicat, prin care a anuntat programul manifes...

Citeste mai mult...

SLUJBA din Noaptea INVIERII 2016 in direct, transmisiune live din: Slobozia, Giurgiu, Urziceni, Bucuresti

SLUJBA din Noaptea INVIERII 2016 in direct, transmisiune live din: Slobozia, Giurgiu, Urziceni, Bucuresti

Postul Mare al Sfintelor Pasti se apropie de sfarsit, iar dupa cum v-am obisnuit deja de 10 ani de zile, cu ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului si al tuturor Sfintilor Sai, Agentia de stiri L...

Citeste mai mult...

STIRI din Episcopia Sloboziei si Calarasilor

STIRI din Episcopia Sloboziei si Calarasilor

Va prezentam, mai jos, o serie de informatii publicate, in ultimele ore, de Departamentul Mass-media al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor (pentru a accesa informatiile, va trebui sa dati click pe...

Citeste mai mult...

TRANSMITEM IN DIRECT: Pomenirea de 7 ani a Episcopului Damaschin - Maine, Sobor de Arhierei in Slobozia

TRANSMITEM IN DIRECT: Pomenirea de 7 ani a Episcopului Damaschin - Maine, Sobor de Arhierei in Slobozia

In urma cu cateva ore, Biroul de presa al Episcopiei Sloboziei si Calarasilor a lansat un comunicat oficial, prin care anunta ca, maine, sambata, 23 aprilie 2016, in Catedrala Episco...

Citeste mai mult...

LIVE: Procesiune cu Icoana Maicii Domnului - Vorona, in Slobozia (4 mai) - TRANSMISIUNE IN DIRECT

Procesiune cu Icoana Maicii Domnului - Vorona, in SloboziaIn ziua de 4 mai 2016, înaintea praznicului „Izvorul Tămăduirii” (din 6 mai), in Municipiul Slobozia va avea loc o procesiune de amploare,...

Citeste mai mult...

Concert de Pasti in Catedrala din Slobozia: 12 mai (ora 17:00)

In Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, in ziua de joi,  12 mai 2016, va avea loc un Concert de Paşti special, la care sunt invitati toti cei ce indragesc muzica biseri...

Citeste mai mult...

Slobozia: Principele Radu al Romaniei s-a intalnit cu PS Episcop Vincentiu

Ieri, luni, 11 aprilie 2016, in Slobozia a avut loc o intalnire intre Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, si Alteța Sa Regală, Principele Radu al României...

Citeste mai mult...

Delegatie condusa de PS Vincentiu, in Tara Sfanta: in ultima zi, la Pestera Sf Ioan Botezatorul, Mormantul Sf Gheorghe si Pestera Sf Ilie (foto)

Delegatie condusa de PS Vincentiu, in Tara Sfanta: in ultima zi, la Pestera Sf Ioan Botezatorul, Mormantul Sf Gheorghe si Pestera Sf Ilie (foto)

Dupa cate ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri, in perioada 31 martie 2016 - 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colabo...

Citeste mai mult...

Pelerinaj la Ierusalim. Delegatia de romani, condusa de PS Vincentiu, ajunge pe Muntele Taborului (foto)

Pelerinaj la Ierusalim. Delegatia de romani, condusa de PS Vincentiu, ajunge pe Muntele Taborului (foto)

Dupa cate ati putut afla din editiile noastre anterioare de stiri, in perioada 31 martie 2016 - 7 aprilie 2016, PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, însoțit de mai multi colabo...

Citeste mai mult...

Noi viziuni mass-media in BOR: Episcopia Sloboziei si Calarasilor, pentru eficientizarea informatiei

Noi viziuni mass-media in BOR: Episcopia Sloboziei si Calarasilor, pentru eficientizarea informatiei

Ieri, marți, 5 aprilie 2016, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, Sectorul Mass-Media eparhial a organizat un atelier de lucru, cu titlul „Mass-M...

Citeste mai mult...

STIRI Lacasuri Ortodoxe - PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

   Nu au fost gasite STIRI Lacasuri Ortodoxe legate de PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor.

VIDEO Noutati - PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

   Nu au fost gasite VIDEO Noutati Lacasuri Ortodoxe legate de PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor.

INFORMATII Locale - PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

   Nu au fost gasite INFORMATII LOCALE Lacasuri Ortodoxe legate de PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor.

STIRI LONews cu trimiteri la PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor

PS Vincentiu acorda binecuvantarea: Dan Puric in direct. Live, marti seara, pe mai multe retele web

PS Vincentiu acorda binecuvantarea: Dan Puric in direct. Live, marti seara, pe mai multe retele web

(...) regizorul ortodox Dan Puric.Cu binecuvantarea PS Vincentiu: Dan Puric, in direct, marti seara, in reteaua sf-esc.roPS Parinte Vincentiu, Episcop al Sloboziei si Calarasilor, a acordat arhiere...

Citeste mai mult...

Sfantul Mina, slujba transmisa in direct. Sfantul Vichentie, zi onomastica a PS Episcop VINCENTIU - transmisiune LIVE

Sfantul Mina, slujba transmisa in direct. Sfantul Vichentie, zi onomastica a PS Episcop VINCENTIU - transmisiune LIVE

(...) - zi onomastica a Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, si zi de hram pentru Biserica Paraclis Episcopal din Municipiul Slobozia.Slujba in direct, transmisa din Bi...

Citeste mai mult...

Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril - Transmisiune LIVE. Sfantul Nectarie, transmisiuni in direct

Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril - Transmisiune LIVE. Sfantul Nectarie, transmisiuni in direct

(...) oievozi din Slobozia, de doi episcopi: PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, si PS Iustin, Episcop al Maramuresului si Satmarului. Staretul sfintei manastiri este Pr. Arhim. Raf...

Citeste mai mult...

Conferinta in direct: despre Parintele Constantin Voicescu, in aceasta seara de la ora 18:00

Conferinta in direct: despre Parintele Constantin Voicescu, in aceasta seara de la ora 18:00

(...) Slobozia, unde vor sluji doi episcopi: PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, si PS Iustin, Episcop al Maramuresului si Satmarului.Joi, 9 noiemebrie, la sarbatoarea Sfantului Ier...

Citeste mai mult...

IPS Mitropolit Naum de Ruse, la zi aniversara. Reprezentant al Bisericii Bulgare la Sarbatoarea Sfantului Dimitrie Basarabov, in Bucuresti

IPS Mitropolit Naum de Ruse, la zi aniversara. Reprezentant al Bisericii Bulgare la Sarbatoarea Sfantului Dimitrie Basarabov, in Bucuresti

(...) tatii Chirnogi, impreuna cu Preasfintitul Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, din data de 18 octombrie 2015.***IPS Mitropolit Naum de Ruse a absolvit scoala „Prof. Dr. Asen Zlata...

Citeste mai mult...

Icoana de la Rohia, in Slobozia: procesiune cu Icoana facatoare de minuni CALUGARITA a Maicii Domnului

Icoana de la Rohia, in Slobozia: procesiune cu Icoana facatoare de minuni CALUGARITA a Maicii Domnului

(...) Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, va savarsi alaturi de un sobor de preoti, Slujba de Te Deum.Acelasi comunicat oficial semnat de Biroul de Presa al Episcopiei Sloboziei ...

Citeste mai mult...

Parcarea subterana din Slobozia. BOR singura care se lupta sa salveze casele localnicilor

Parcarea subterana din Slobozia. BOR singura care se lupta sa salveze casele localnicilor

(...) n urmare, dupa ce Preasfintitului Parinte Episcop Vincentiu [ http://sf-esc.ro/ierarh/12331-preasfintitul-vincentiu.html ]i se adreseaza ca unui "şef al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor", a...

Citeste mai mult...

Noi sfinti in Calendarul Bisericii Ortodoxe Sarbe

Noi sfinti in Calendarul Bisericii Ortodoxe Sarbe

(...) 4 sept.;3) Mitropolitul Vincentiu de Skoplje (Krdžić, 1915) și Staretul Vladimir (Protic 1915), torturati de ocupanții bulgari in Surdulica (16 mai);4) locuitorii martiri din Piva [Muntenegru, 194...

Citeste mai mult...

DUMINICA ORTODOXIEI 2017 - Pastorala Sfantului Sinod

DUMINICA ORTODOXIEI 2017 - Pastorala Sfantului Sinod

(...) oris Buzilă, Editura Anastasia, 1994, pp. 160-161.

Citeste mai mult...

Delegatie de romani din Chirnogi, in Bulgaria (foto)

Delegatie de romani din Chirnogi, in Bulgaria (foto)

(...) u binecuvantarea celor doi ierarhi: Preasfintitul Vincentiu al Sloboziei si Calarasilor si Inalt Preasfintitul Naum de Ruse,  cu concursul celor doua primarii infratite: Chirnogi si Tutrakan.&...

Citeste mai mult...

Manastirea Comana: Batalia pentru Bucuresti-Neajlov - evenimente de exceptie, la 100 de ani

Manastirea Comana: Batalia pentru Bucuresti-Neajlov - evenimente de exceptie, la 100 de ani

(...) amintite mai sus - Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu al Sloboziei si Calarasilor si Preasfintitul Parinte Episcop Ambrozie al Giurgiului - sunt doi ierarhi iubitori de neam si de tara, past...

Citeste mai mult...

Sfantul Dimitrie 2016 - EXCLUSIV: Mitropolitul Naum de Ruse va sluji in Romania. ANIVERSARE (foto)

Sfantul Dimitrie 2016 - EXCLUSIV: Mitropolitul Naum de Ruse va sluji in Romania. ANIVERSARE (foto)

(...) localitatii Chirnogi, impreuna cu Preasfintitul Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, din data de 18 octombrie 2015), Ing. Irinel Roman l-a felicitat pe Mitropolit, oferindu-i flori s...

Citeste mai mult...

Un nou atac DDoS anti-crestin asupra Lacasuri Ortodoxe

Un nou atac DDoS anti-crestin asupra Lacasuri Ortodoxe

(...) anta Catedrala din Slobozia - slujeste PS Parinte VINCENTIU - Episcopul Sloboziei (Pr. eclesiarh Laurentiu Mititelu), cu sprijinul Departamentului media eparhial (Pr. Arhid. Nicusor-Silviu Dascalu)...

Citeste mai mult...

La aceasta ora, IN DIRECT: PS Episcop Ambrozie, din Catedrala din Giurgiu

La aceasta ora, IN DIRECT: PS Episcop Ambrozie, din Catedrala din Giurgiu

(...) 17:00, in Catedrala din Slobozia, Preasfintitul VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, va savarsi Slujba DENIEI din Sfanta si Marea VINERI.Slujba va fi transmisa in direct, cu ajutorul lui ...

Citeste mai mult...

Slujbe LIVE: DENIE in Marea si Sfanta zi de JOI (Ce-ar fi sa-ncerci si pe mobil?)

Slujbe LIVE: DENIE in Marea si Sfanta zi de JOI (Ce-ar fi sa-ncerci si pe mobil?)

(...) a 17:00, in Catedrala din Slobozia, Preasfintitul VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, va savarsi Slujba DENIEI din Sfanta si Marea VINERI.Slujba va fi transmisa in direct, cu ajutorul lu...

Citeste mai mult...

DUMINICA FLORIILOR: Slujbe TRANSMISE LIVE DIN 4 locatii diferite

DUMINICA FLORIILOR: Slujbe TRANSMISE LIVE DIN 4 locatii diferite

(...) iu - Slujba Arhiereasca, oficiata de PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor;Transmisiunile in direct sunt efectuate prin intermediul serviciilor specializate pe care Agentia de st...

Citeste mai mult...

Astazi, in PREMIERA: TRANSMITEM IN DIRECT, in paralel, doua slujbe in sobor de ARHIEREI

Astazi, in PREMIERA: TRANSMITEM IN DIRECT, in paralel, doua slujbe in sobor de ARHIEREI

(...) u binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Evenimentul si transmisiunea in DIRECT din Giurgiu se defasoara cu binecuvantarea Preasfintitului Parint...

Citeste mai mult...

COMUNICAT: Cu ajutorul lui Dumnezeu, in urma atacului DDoS de zilele trecute, Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe isi reia activitatea

COMUNICAT: Cu ajutorul lui Dumnezeu, in urma atacului DDoS de zilele trecute, Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe isi reia activitatea

(...) mii ani cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Astfel, in paralel cu raspunsurile la atacurile la care a fost supusa platforma web a Agentiei de st...

Citeste mai mult...

Duminica: Slujbe TRANSMISE LIVE DIN 5 locatii diferite

Duminica: Slujbe TRANSMISE LIVE DIN 5 locatii diferite

(...) si (de la ora 8:15) - slujeste PS Parinte Episcop VINCENTIU- Manastirea Halmyris - Murighiol, Tulcea (de la ora 8:15)- Catedrala din Urziceni (de la 7:15), - Catedrala din Giurgiu (de la ora 8...

Citeste mai mult...

CONFERINTA Pr. Constantin Necula in Slobozia va fi TRANSMISA video IN DIRECT, marti - de la ora 18:00

CONFERINTA Pr. Constantin Necula in Slobozia va fi TRANSMISA video IN DIRECT, marti - de la ora 18:00

(...) ecuvântare a Preasfințitului Părinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. si se inscrie in manifestările anului 2016: "Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin orto...

Citeste mai mult...

Denia Acatistului Bunei Vestiri - TRANSMISIUNE IN DIRECT. Alte slujbe live

Denia Acatistului Bunei Vestiri - TRANSMISIUNE IN DIRECT. Alte slujbe live

(...) .Slujba va fi oficiata de Preasfintitul Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, alaturi de preotii slujitori ai Catedralei.In paralel, pe canale diferite in cadrul aceluiasi pla...

Citeste mai mult...

Pr Necula Constantin conferentiaza in Slobozia si Calarasi

Pr Necula Constantin conferentiaza in Slobozia si Calarasi

(...) bratisam ca membru al echipei noastre, cu bucurie!

Citeste mai mult...

Denia Canonului cel Mare, in direct, astazi, TRANSMISIUNE LIVE: slujeste PS Parinte Episcop VINCENTIU

Denia Canonului cel Mare, in direct, astazi, TRANSMISIUNE LIVE: slujeste PS Parinte Episcop VINCENTIU

(...) .Slujba va fi oficiata de Preasfintitul Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, alaturi de preotii slujitori ai Catedralei.In paralel, pe canale diferite in cadrul aceluiasi pla...

Citeste mai mult...

SLUJBE LIVE: astazi, de la 7:15, transmitem in direct din mai multe locatii si eparhii diferite

SLUJBE LIVE: astazi, de la 7:15, transmitem in direct din mai multe locatii si eparhii diferite

(...) urghii arhieresti, de catre Preasfintitul Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, cu ocazia implinirii a 20 de ani de la punerea pietrei de temelie a sfantului lacas ortodox. In acea...

Citeste mai mult...

Google AMP accepta Lacasuri Ortodoxe - Prima agentie de stiri din Romania, accesata la super-viteza

Google AMP accepta Lacasuri Ortodoxe - Prima agentie de stiri din Romania, accesata la super-viteza

(...) cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Episcop Vincentiu, prin colaborare cu Departamenul Mass-Media eparhial, condus de Pr. Arhidiacon Nicusor-Silviu Dascalu. Noul site al Episcopiei, destinat ...

Citeste mai mult...

Patriarhul Ierusalimului l-a primit pe Presedintele Greciei

Patriarhul Ierusalimului l-a primit pe Presedintele Greciei

(...) ul Parinte VINCENTIU, aflat in fruntea unei delegatii eparhiale in pelerinaj la Locurile Sfinte (mai multe amanunte si foto, dand click aici).Iti aducem aproape informatia la care altfel nu ai avea...

Citeste mai mult...

Cum de este posibil? Astazi, 2 TRANSMISIUNI IN DIRECT: Sfanta Liturghie a Darurilor, la ore diferite (vineri, 8:00 AM, 17:00)

Cum de este posibil? Astazi, 2 TRANSMISIUNI IN DIRECT: Sfanta Liturghie a Darurilor, la ore diferite (vineri, 8:00 AM, 17:00)

(...) gram, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor: - miercuri: 8:00 AM - Sfanta Liturghie si Acatistul Sfintilor Imparati Constantin si Elena- ...

Citeste mai mult...

Record de peste... 6 milioane de vizitatori (accesari) la slujba LIVE din aceasta dimineata

Record de peste... 6 milioane de vizitatori (accesari) la slujba LIVE din aceasta dimineata

(...) gram, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor: - miercuri: 8:00 AM - Sfanta Liturghie si Acatistul Sfintilor Imparati Constantin si Elena- ...

Citeste mai mult...

BUNA VESTIRE: slujbe transmise in direct, live on-line, din mai multe orase, incepand din aceasta seara

BUNA VESTIRE: slujbe transmise in direct, live on-line, din mai multe orase, incepand din aceasta seara

(...) ti - slujeste PS Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, din Manastirea Chiroiu - Ialomita- de asemenea, incepand cu ora 8:00 - transmitem in direct Slujba Utreniei si Slujba Sf...

Citeste mai mult...

BUNA VESTIRE: transmisiuni in direct, din doua manastiri aflate in doua eparhii diferite

BUNA VESTIRE: transmisiuni in direct, din doua manastiri aflate in doua eparhii diferite

(...) Sloboziei si Calarasilor, pastorita de PS Episcop VINCENTIU, si Manastirea Halmyris (de calugari), aflata in Episcopia Tulcei, sub pastorirea Preasfintitului Parinte Episcop Visarion. Transmis...

Citeste mai mult...

CANONUL CEL MARE - transmis in direct - a atras aseara, la Slobozia, un record de peste 2 milioane de accesari din intreaga lume

CANONUL CEL MARE - transmis in direct - a atras aseara, la Slobozia, un record de peste 2 milioane de accesari din intreaga lume

(...) anul, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, din Catedrala din Slobozia, si cu suportul Departamentului Media al Eparhiei amintite, condus de Pr. A...

Citeste mai mult...

Prima Liturghie a Darurilor mai Inainte Sfintite, in Catedrala din Urziceni: numar record de vizitatori

Prima Liturghie a Darurilor mai Inainte Sfintite, in Catedrala din Urziceni: numar record de vizitatori

(...) gram, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor: - miercuri: 8:00 AM - Sfanta Liturghie si Acatistul Sfintilor Imparati Constantin si Elena- ...

Citeste mai mult...

EXCLUSIV: Moastele Sfintilor Imparati Constantin si Elena vor fi aduse in Urziceni

EXCLUSIV: Moastele Sfintilor Imparati Constantin si Elena vor fi aduse in Urziceni

(...) Sfanta Liturghie, de catre Preasfintitul Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Evenimentele vor fi transmise in direct de Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe, atat in paginile agen...

Citeste mai mult...

CANONUL CEL MARE: transmisiune video in direct (live on-line), in fiecare seara, de la 17:00, simultan din mai multe locatii

CANONUL CEL MARE: transmisiune video in direct (live on-line), in fiecare seara, de la 17:00, simultan din mai multe locatii

(...) Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu), din Biserica Podeanu Bucuresti si din Catedrala din Urziceni, pe trei canale diferite, in cadrul aceluiasi player.Prima parte a Canonului Sfântului Andrei...

Citeste mai mult...

Slujbe in direct on-line: ASTAZI TRANSMITEM LIVE din Traian-Ialomita, Urziceni si Bucuresti

Slujbe in direct on-line: ASTAZI TRANSMITEM LIVE din Traian-Ialomita, Urziceni si Bucuresti

(...) ghii, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.Transmisiunea live, simultan din mai multe locatii diferite (Traian-Ialomita, Urziceni si Bucuresti), c...

Citeste mai mult...

Gala FAO 2015-2016 - Filmul Anului Ortodox: Trei tineri din Lehliu duc acasa Trofeul (foto)

Gala FAO 2015-2016 - Filmul Anului Ortodox: Trei tineri din Lehliu duc acasa Trofeul (foto)

(...) cuvantarea si participarea Preasfintiului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a avut loc GALA Festivalului FAO - Filmul Anului Ortodox - Editia a II-a, la Sala Centrului Socio-Cu...

Citeste mai mult...

Site web gratuit pentru Biserica: Parohia Stefan Voda are, de acum, propriul sau site

Site web gratuit pentru Biserica: Parohia Stefan Voda are, de acum, propriul sau site

(...) topopiatul Calarasi, cu binecuvantarea PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Site-ul va conține informații despre funcționarea și organizarea Bisericii Sfântul Ierarh Nico...

Citeste mai mult...

Site web pentru Biserica: Parohia Cuza Voda are, de acum, propriul sau site

Site web pentru Biserica: Parohia Cuza Voda are, de acum, propriul sau site

(...) topopiatul Calarasi, cu binecuvantarea PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Site-ul web, realizat si gazduit gratuit de Asociatia Lacasuri Ortodoxe, va conține informații...

Citeste mai mult...

Site web pentru Biserica: Parohia Valea Macrisului are, de acum, propriul sau site

Site web pentru Biserica: Parohia Valea Macrisului are, de acum, propriul sau site

(...) topopiatul Urziceni, cu binecuvantarea PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Site-ul web, realizat si gazduit gratuit de Asociatia Lacasuri Ortodoxe, va conține informații...

Citeste mai mult...

Fetesti-Oras: o parohie aparte?

Fetesti-Oras: o parohie aparte?

(...) pului Sloboziei si Calarasilor, VINCENTIU, le desfasoara in slujba aproapelui.Astfel, conform unor surse pe care le avem in zona, am aflat ca Parohia Fetesti Oras dispune in prezent de un Centru So...

Citeste mai mult...

Site web pentru Biserica: Parohia Sintesti are, de acum, propriul sau site

Site web pentru Biserica: Parohia Sintesti are, de acum, propriul sau site

(...) topopiatul Urziceni, cu binecuvantarea PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Site-ul web, realizat si gazduit gratuit de Asociatia Lăcaşuri Ortodoxe, va conține informații...

Citeste mai mult...

Site web: Biserica de lemn din Slobozia este, de acum, prezenta pe Internet

Site web: Biserica de lemn din Slobozia este, de acum, prezenta pe Internet

(...) urma cu ceva timp, cu binecuvantarea PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a fost lansat oficial site-ul web al Parohiei Buna Vestire, situata in Episcopia Sloboziei si Calara...

Citeste mai mult...

Bulgaria si Romania: Ortodoxia, punte peste Dunare (foto)

Bulgaria si Romania: Ortodoxia, punte peste Dunare (foto)

(...) ntarea ierarhului locului, Presfintitul Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor - s-au organizat mai multe vizite comune, slujiri, sfintiri de troite, intalniri si expozitii.Comu...

Citeste mai mult...

IPS Episcop NAUM, Mitropolit de Ruse, MEMBRU DE ONOARE al Asociatiei Lacasuri Ortodoxe

IPS Episcop NAUM, Mitropolit de Ruse, MEMBRU DE ONOARE al Asociatiei Lacasuri Ortodoxe

(...) stilor, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.   Delegatia Asociatiei Lacasuri Ortodoxe a fost condusa de presedintele Asociatiei, Ing. C...

Citeste mai mult...

Trairi fara precedent, in Frumusani: Parohia Frumusani va primi in dar vesmantul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi

Trairi fara precedent, in Frumusani: Parohia Frumusani va primi in dar vesmantul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi

(...) misca, binecuvantata si intarita de Preasfintitul Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor - informeaza in premiera Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe. Cererea a fost inaintata in anul 20...

Citeste mai mult...

Sfantul Trifon - ocrotitorul agricultorilor: lupta pentru reinvierea unor traditii importante

Sfantul Trifon - ocrotitorul agricultorilor: lupta pentru reinvierea unor traditii importante

(...) torului locului, Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu, de trei ani - acum, la 1 februarie 2016 este deja al patrulea an - se reinnoada o traditie veche: binecuvantarea de catre preoti a camp...

Citeste mai mult...

Programul Serilor Duhovnicesti din Titan: dezbaterile continua...

Programul Serilor Duhovnicesti din Titan: dezbaterile continua...

(...) cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor (click aici), acolo unde ele au fost inscrise chiar de catre realizatorii lor. La aceasta ora, va putem info...

Citeste mai mult...

Preotii din Chirnogi au slujit alaturi de reprezentantul Comunitatii Bulgare din Bucuresti (foto)

Preotii din Chirnogi au slujit alaturi de reprezentantul Comunitatii Bulgare din Bucuresti (foto)

(...) umitru, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, au oficiat o slujba de Te Deum, multumind astfel lui Dumnezeu pentru Mica Unire, dupa cum aflam din ...

Citeste mai mult...

Colind... in Baragan

Colind... in Baragan

(...) Agenția de știri Lăcașuri Ortodoxe (www.lonews.ro)

Citeste mai mult...

COLINDE in direct: ASTAZI, venim la poarta casei tale! DESCHIDE! - de la ora 17:00, NOI SUPRIZE LIVE...

COLINDE in direct: ASTAZI, venim la poarta casei tale! DESCHIDE! - de la ora 17:00, NOI SUPRIZE LIVE...

(...) sfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor,voluntarii Agentiei de stiri Lacasuri Ortodoxe vor transmite in direct, pentru tine, aceasta bucurie,Urmareste transmisiunea in pag...

Citeste mai mult...

Primele concerte de colinde LIVE din Romania... si de pe Internet, pe TV Lacasuri Ortodoxe - 2015

Primele concerte de colinde LIVE din Romania... si de pe Internet, pe TV Lacasuri Ortodoxe - 2015

(...) ecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si CalarasilorEle vor putea fi urmarite atat in paginile Agentiei de stiri Lacasuri Ortodoxe, cat si in cele ale retelei web a Epi...

Citeste mai mult...

Ieri, a fost tarnosita cea mai mare biserica ortodoxa din Asia Centrala (foto)

Ieri, a fost tarnosita cea mai mare biserica ortodoxa din Asia Centrala (foto)

(...) irii a fost oficiata, ieri, de Mitropolitul Vincentiu de Tashkent și Uzbekistan, alaturi de Arhiepiscopul Teofilact de Pyatigorsk și Cerches, Episcopul Pitirim de Dushanbe, Episcopul Teodor de Alat...

Citeste mai mult...

Sfanta Filofteia de la Curtea de Arges, cinstita in Campia Baraganului

Sfanta Filofteia de la Curtea de Arges, cinstita in Campia Baraganului

(...) silor, pastorita de Preasfintitul Parinte Episcop VINCENTIU, o cinstesc in mod deosebit pe Sfanta Mucenita Filofteia de la Curtea de Arges, care le este ocrotitoare si careia aceste sfinte lacasuri...

Citeste mai mult...

Extraordinar: astazi, una din trei biserici ale Baraganului si-a serbat hramul 'Sfantul Nicolae'!

Extraordinar: astazi, una din trei biserici ale Baraganului si-a serbat hramul 'Sfantul Nicolae'!

(...) or, aflata sub pastorirea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, sunt inchinate acestui sfant, a carui cinstire este deosebita intre romani.   Informatiile au putut fi puse la dispozitia noas...

Citeste mai mult...

Sfantul Nicolae: slujbe transmise in direct on-line, astazi, incepand cu ora 7:30

Sfantul Nicolae: slujbe transmise in direct on-line, astazi, incepand cu ora 7:30

(...) Stancu, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.    Aceasta face parte dintr-o noua serie de transmisiuni in direct, ocazionata de per...

Citeste mai mult...

Astazi, de la ora 8, transmitem in direct Sfanta Liturghie, din Catedrala din Urziceni

Astazi, de la ora 8, transmitem in direct Sfanta Liturghie, din Catedrala din Urziceni

(...) Stancu, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.    Aceasta face parte dintr-o noua serie de transmisiuni in direct, ocazionata de per...

Citeste mai mult...

Episcopia Sloboziei si Calarasilor s-a alaturat campaniei STOP DISCRIMINARII si HARTUIRII MAJORITATII!

Episcopia Sloboziei si Calarasilor s-a alaturat campaniei STOP DISCRIMINARII si HARTUIRII MAJORITATII!

(...) iul nume. Semnatura Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, se numara in randul acestora.Intre timp, si alte oficialitati din lumea politica au adoptat pozitii care v...

Citeste mai mult...

Slujbe in direct: astazi, transmisiunea live incepe la ora 7:30. Va urma Slujba Vecerniei, de la ora 16:00

Slujbe in direct: astazi, transmisiunea live incepe la ora 7:30. Va urma Slujba Vecerniei, de la ora 16:00

(...) Stancu, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.    Aceasta face parte dintr-o noua serie de transmisiuni in direct, ocazionata de per...

Citeste mai mult...

ASTAZI, transmisiune in direct pe TV Lacasuri Ortodoxe, incepand cu ora 8:00

ASTAZI, transmisiune in direct pe TV Lacasuri Ortodoxe, incepand cu ora 8:00

(...) cu, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.    Aceasta face parte dintr-o noua serie de transmisiuni in direct, ocazionata de perioada Postului Nast...

Citeste mai mult...

INTRAREA MAICII DOMNULUI IN BISERICA: slujbe in direct, astazi, din doua locatii diferite

INTRAREA MAICII DOMNULUI IN BISERICA: slujbe in direct, astazi, din doua locatii diferite

(...) ancu, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.Astfel, ieri, La Sfanta Liturghie, inceputa la ora 8:00, au slujit, alaturi de cei prezenti in biserica...

Citeste mai mult...

O noua serie de transmisiuni in direct, pe perioada Postului sfant al Nasterii Domnului, din Catedrala din Urziceni

O noua serie de transmisiuni in direct, pe perioada Postului sfant al Nasterii Domnului, din Catedrala din Urziceni

(...) Stancu, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, incepe o noua serie de transmisiuni in direct, ocazionata de perioada Postului Nasterii Domnului.&nb...

Citeste mai mult...

Transmisiune in direct inedita... sau Despre lucruri pe care mass-media romaneasca refuza sa le vada

Transmisiune in direct inedita... sau Despre lucruri pe care mass-media romaneasca refuza sa le vada

(...) fără a marginaliza pe cineva" (PS Vincentiu)Despre implicarea slujitorilor Bisericii in rezolvarea problemelor pe care omul le are in ziua de astazi, despre modul in care el se simte sprijinit de B...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE: Astazi, TRANSMISIUNE IN DIRECT. 40 de Liturghii si sute de mii de... pelerini

SFANTUL NECTARIE: Astazi, TRANSMISIUNE IN DIRECT. 40 de Liturghii si sute de mii de... pelerini

(...) sfant, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor.Toate slujbele, oficiate pe rand de preotii Protopopiatului Urziceni, au fost transmise in direct de ...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE: acum, incepand cu ora 8:00, transmitem in direct din Urziceni

SFANTUL NECTARIE: acum, incepand cu ora 8:00, transmitem in direct din Urziceni

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

Acum, de la ora 8, transmitem in direct Sfanta Liturghie, din Catedrala din Urziceni: 40 de Liturghii - Sfantul Nectarie

Acum, de la ora 8, transmitem in direct Sfanta Liturghie, din Catedrala din Urziceni: 40 de Liturghii - Sfantul Nectarie

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE: astazi, incepand cu ora 8:00, transmitem in direct Slujba Sfintei Liturghii si Slujba Acatistului

SFANTUL NECTARIE: astazi, incepand cu ora 8:00, transmitem in direct Slujba Sfintei Liturghii si Slujba Acatistului

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

Slujbe in direct: astazi, transmisiunea live din Catedrala din Urziceni incepe la ora 7:30

Slujbe in direct: astazi, transmisiunea live din Catedrala din Urziceni incepe la ora 7:30

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

Sfantul Nectarie: TRANSMISIUNE IN DIRECT din Catedrala din Urziceni (40 de Sfinte Liturghii)

Sfantul Nectarie: TRANSMISIUNE IN DIRECT din Catedrala din Urziceni (40 de Sfinte Liturghii)

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE - 40 de Sfinte Liturghii: de la ora 8:00 AM, transmisiune video in direct

SFANTUL NECTARIE - 40 de Sfinte Liturghii: de la ora 8:00 AM, transmisiune video in direct

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

Urziceni - live: Sfantul Nectarie - transmisiune in direct, incepand cu ora 8:00 (40 de Liturghii)

Urziceni - live: Sfantul Nectarie - transmisiune in direct, incepand cu ora 8:00 (40 de Liturghii)

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

Acum, incepand cu ora 7:30, TRANSMISIUNE IN DIRECT: Sfanta Liturghie, Pomenirea celor Adormiti si Acatistul Sfantului Nectarie

Acum, incepand cu ora 7:30, TRANSMISIUNE IN DIRECT: Sfanta Liturghie, Pomenirea celor Adormiti si Acatistul Sfantului Nectarie

(...) i, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE - slujba TRANSMISA LIVE - Sfanta Liturghie si Acatist: de la ora 8:00 AM

SFANTUL NECTARIE - slujba TRANSMISA LIVE - Sfanta Liturghie si Acatist: de la ora 8:00 AM

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

In acest moment, 4 preoti slujesc in Catedrala din Urziceni. Pentru prima data, o preoteasa participa la strana

In acest moment, 4 preoti slujesc in Catedrala din Urziceni. Pentru prima data, o preoteasa participa la strana

(...) Stancu, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor - slujesc impreuna patru preoti, trei din acestia avand in grija parohii din Protopopiatul Urziceni, ...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE - 40 de Sfinte Liturghii: de la ora 8:00 AM, transmisiune video in direct

SFANTUL NECTARIE - 40 de Sfinte Liturghii: de la ora 8:00 AM, transmisiune video in direct

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE - Urziceni: TRANSMITEM IN DIRECT Sfanta Liturghie si Acatistul, de la ora 8:00

SFANTUL NECTARIE - Urziceni: TRANSMITEM IN DIRECT Sfanta Liturghie si Acatistul, de la ora 8:00

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

CE S-A INTAMPLAT, mai exact, la Sarbatoarea Breslei Artistilor Religiosi si a Restauratorilor din Romania... (foto)

CE S-A INTAMPLAT, mai exact, la Sarbatoarea Breslei Artistilor Religiosi si a Restauratorilor din Romania... (foto)

(...) la invitatia Preasfintitul Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor. Vizita ierarhului ortodox al Bisericii Bulgare, concomitent cu cea a Episcopului Sloboziei si Calarasilor, a fost ...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE: de la ora 8:00, TRANSMITEM IN DIRECT Sfanta Liturghie si Acatistul

SFANTUL NECTARIE: de la ora 8:00, TRANSMITEM IN DIRECT Sfanta Liturghie si Acatistul

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

SFANTUL NECTARIE (40 de Sfinte Liturghii): ACUM, incepand cu ora 8:00, transmitem in direct din Catedrala din Urziceni

SFANTUL NECTARIE (40 de Sfinte Liturghii): ACUM, incepand cu ora 8:00, transmitem in direct din Catedrala din Urziceni

(...) ziceni, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte VINCENTIU, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, a inceput savarsirea a 40 de Sfinte Liturghii, cu ocazia apropierii zilei de cinstire a Sfantului Ie...

Citeste mai mult...

EVENIMENT ISTORIC in Romania: Mitropolitul Naum de Ruse va sluji maine in Chirnogi, langa Oltenita

EVENIMENT ISTORIC in Romania: Mitropolitul Naum de Ruse va sluji maine in Chirnogi, langa Oltenita

(...) tei Liturghii, la invitatia Preasfintitul Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, Comuna Chirnogi fiind infratita cu localitatea bulgareasca Tutrakan (Turtucaia), din nord-estul Bulg...

Citeste mai mult...
IMAGINI legate de PS Vincentiu - Episcopul Sloboziei si Calarasilor