LONews / Legislatie

Proiect de Lege privind Economia Sociala

15-12-2011 04:11:05
Distribuie: 
Abonează-te la newsletter-ul LONews!

     Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale anunta Proiectul de LEGE PRIVIND ECONOMIA SOCIALĂ

     Astfel,

     Art.1Prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare a acestora, precum şi stabilirea competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniu.

     Art.2 - Economia socială este parte a sectorului economic, organizată independent de sectorul public, al cărei obiectiv principal este producerea de bunuri și servicii în beneficiul comunităţii, având scopul de a promova incluziunea socială a persoanelor aflate în situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială.

     Art.3Economia socială se bazează pe următoarele principii:
a)    prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale;
b)    aplicarea principiului solidarităţii şi al responsabilităţii sociale;
c)     convergenţa dintre interesele membrilor şi interesul general;
d)    exercitarea unui control democratic asupra activităţilor de economie socială;
e)    asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;
f)      gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;
g)    alocarea unei părţi din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi furnizarea unor servicii de interes pentru membri şi/sau de interes general.

     Art.4 (1) Promovarea economiei sociale reprezintă una dintre orientările prioritare ale politicii publice şi are drept scop dezvoltarea politicilor de incluziune socială şi inserţie pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile, ca mijloc de reducere a marginalizării şi excluziunii sociale a acestora.
     (2) Economia socială are următoarele obiective:
a)    promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă, activităţi care vizează în mod prioritar ocuparea a cât mai multor persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi nu profitabilitatea pe termen scurt;
b)    promovarea creării de locuri de muncă adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
c)     dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din grupurile vulnerabile;
d)    dezvoltarea serviciilor sociale personalizate pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

     Puteti consulta integral, Proiectul de Lege, AICI.

Distribuie: 
Din aceeasi categorie:
Vezi toate stirile
LIVE TV Lacasuri Ortodoxe
Pentru a viziona transmisiunea dorită, alegeţi unul din canalele afişate pe player.
Program TV